Malmö bäst under 2020

16 november 2021

Under pandemiåret 2020 minskade den totala omsättningen i Malmö city med 19,2 procent. Den bransch som det gick bäst för var dagligvaruhandeln. De största tappen fanns inom hotell- och restaurangnäringen. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Malmö bättre än Stockholm och Göteborg som är jämförbara städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

malmö.jpg
Bild: Malmö Citysamverkan

Allra tuffast var det för hotellen i Malmö city, vilket förklaras av det minskade resandet och att konferensmarknaden försvann under pandemin. Hotellnäringen i city minskade med 48,6 procent. Även restaurangbranschen hade ett tufft år. Särskilt under de tider på året då smittspridningen var som störst undvek människor att gå ut och äta. Det gjorde att restaurangnäringen i Malmös city tappade 29,8 procent i omsättning, men stod sig ändå starkare än andra jämförbara städer som i snitt tappade 36,7 procent.

Stadskärnan som mötesplats

– Restriktionerna under coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor och det märktes tydligast genom kraftigt minskade besöksflöden. Nu när människorna söker sig tillbaka blir stadskärnan som mötesplats viktig igen. De stadskärnor som lyckas attrahera med en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda utvecklingsmöjligheter. Med draghjälp av fler inbjudande platser mellan husen stärks de redan etablerade verksamheterna, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Trots det svåra läget under merparten av 2020 så såg vi en innovationsrikedom hos många verksamheter där de på olika sätt anpassade sig till situationen, vissa med mycket goda resultat.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 17,9 procent i stadskärnan.

Inom detaljhandeln var det modehandeln som fortsatt hade det tuffast. Den pågående strukturomvandlingen och minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in ledde till att modehandeln tappade 28,1 procent i Malmö city. . Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 7,7 procent av sin omsättning.

Den bransch som klarade sig bäst i Malmö city var dagligvaruhandeln som ökade med 4 procent. Det gick bättre för dagligvaruhandeln i Malmö city än i övriga jämförbara storstäder som i stället tappade 2,1 procent.

Anpassning en framgångsfaktor

– Under pandemin var det många företagare som kämpade och dessa branscher speglas också i rapportens siffror. Trots det svåra läget under merparten av 2020 så såg vi en innovationsrikedom hos många verksamheter där de på olika sätt anpassade sig till situationen, vissa med mycket goda resultat. Denna företagaranda gör att vi tror att uppstartssträckan nu när restriktionerna lyfts inte behöver vara så väldigt lång, även om det tar tid att komma ifatt ekonomiskt för företagen. Vi upplever också att pandemin satte ett nytt fokus bland allmänheten på vikten av ett starkt och fungerande lokalt näringsliv, som var och en behöver främja på olika sätt. Detta hoppas vi får fortsätta att leva kvar och utvecklas, eftersom det har stor betydelse för miljön, arbetstillfällen, skatteintäkter och därmed i förlängningen även vår välfärd, säger Pia Sandin VD på Malmö Citysamverkan.

Trots att den totala omsättningen i Malmö city minskade under 2020, gick det bättre än för jämförbara städer. I snitt minskade storstäderna sin omsättning i stadskärnan med 27,7 procent, jämfört med Malmös 19,2 procent. Malmö hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade köpkraft från andra kommuner.

– En levande stadskärna är ett skyltfönster för hela kommunen. Den bidrar till nyetableringar och nya arbetstillfällen, ökad inflyttning och lockande besöksnäring. Om stadens aktörer kan erbjuda en mix av mötesplatser och verksamheter stärker det stadskärnans attraktionskraft och gynnar omsättningsutvecklingen. Bredden i utbudet gör också att stadskärnan blir mindre sårbar för struktur- och beteendeförändringar, säger Magnus Hulthe Andersson.

Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden - En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad - Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor - Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor - Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet - Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.