Möjligheter hos Catena i Linköping

5 mars 2018

Catena förvärvar fastigheten Mappen 1 i Linköping för en köpeskilling om 68,1 Mkr. Den drygt 22 000 kvm stora fastigheten är strategiskt belägen intill Catenas andra två fastigheter i området, nära flygplatsen.

Catena Linköping.jpg
Catena färvärvar fastigheten Mappen 1 i Linköping för en köpeskilling om 68,1 Mkr. Den drygt 22 000 kvm stora fastigheten är strategiskt belägen intill Catenas andra två fastigheter i området. Bild: Catena

Den uthyrningsbara ytan består av drygt 22 600 kvadratmeter. Tomtareal är 110 000 kvadratmeter.

Möjligheter i området

Fastigheten har ett hyresvärde uppgående till drygt 9 Mkr med kvarvarande hyresavtalstid på cirka 2 år. och har viss vakans. Den beräknade byggrätten på markområdet uppgår till drygt 30 000 kvadratmeter och läget intill Catenas andra två fastigheter i området, Mappen 3 med 28 000 kvm och med Ica och Netto som hyresgäster, samt Mappen 4, ger möjligheter till en expansion. Expansion kan ske både genom ny- och tillbyggnad. Hur många kvm det rör sig är avhängigt plan och bygglov.

Mappen 1 är väl belägen vid väg 35 med nära anslutning både Linköping City Airport och E4:an. Förvärvet sker med egen kassa.

- Tillsammans med den nybyggnation som är pågående på Mappen 4 har Catena nu möjlighet att skapa ett större livsmedelskluster i Linköping. Förvärvet ger oss både skalfördelar och möjlighet till nybyggnation helt i enlighet med vår ambition om hur Catena skall växa, säger Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.