Möjligheter i Emigranten Göteborg

13 oktober 2020

För några år sedan tog Castellum sig an en 100 år gammal befintlig detaljplan och såg möjligheten att komplettera och bygga klart kvarteret kring det anrika Amerikahuset. I december står Emigranten Göteborg inflyttningsklart och blir det första nybyggda kontorshuset på Masthuggskajen, redo att ta emot hyresgäster. Och möjligheterna är många.

När Emigranten Göteborg byggstartades var det glest mellan byggkranarna i det här området men nu har det börjat röra på sig i det som kommer att bli en del av Göteborgs nya centrum. På Masthuggskajen, som är en del i det gigantiska stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, kommer sammanlagt 1 200 bostäder och 150 000 kvm kontor, butiker och restauranger byggas i etapper fram till 2028.

Lyckad utmaning

Redan 1919 tog Svenska Lloyd initiativet till Amerikahuset på Södra Älvstranden. Projektet såldes sedan vidare till Amerika Linien som färdigställde huset. Men på grund av den krisande ekonomin under efterkrigstiden byggdes hela kvarteret egentligen aldrig färdigt. Något som Castellum upptäckte när bolaget inventerade sitt bestånd i staden för att se vilka möjligheter som fanns för både tillbyggnad och påbyggnad.

Det som lockar är det nya och moderna som inte finns i området ännu. 

– Vid Amerikahuset såg vi att det fanns möjligheter i befintlig detaljplan, förklarar Helen Sandberg, uthyrningschef på Castellum. Men det var ju en utmaning att tolka en plan som var 100 år gammal. Det är inte helt enkelt att utveckla ett kvarter som byggdes för så länge sedan men vi tycker att Semrén & Månsson Arkitekter verkligen lyckats med gestaltningen av Emigranten Göteborg.

Omtag ett måste

Just nu håller man på att färdigställa det sista i kontorshuset, allt från montering av kök till anläggning av takterrassen på 500 kvm. Men våren och den pågående coronapandemin har satt sina avtryck.

– Vi har absolut fått ta ett omtag i och med Corona. Sedan augusti har det dock tagit rejäl fart och nu har vi intressenter till alla ytor. Men vi får givetvis se vart allt landar. Den nya verkligheten innebär att många företag nu måste tänka till hur de vill sitta framöver vilket skapar rörelse på marknaden. Men processerna tar också längre tid.

I Emigranten Göteborg kan potentiella hyresgäster nu uppleva ett, i stort sett, färdigt hus på plats, menar Helen Sandberg. Något hon menar är en stor fördel.

– Vi märker att vi har en produkt som är attraktiv. Det som lockar är det nya och moderna som inte finns i området ännu. Många företag med yngre medarbetare lockas också av området i sig. Vad gäller själva ytorna är de både yteffektiva och flexibla.

Parallella spår

Den första hyresgästen, Advania, flyttar in 1 december och tar halva våning 2.

– För resten av ytorna finns det lite olika parallella spår, förklarar Helen Sandberg vidare. Vi hoppas exempelvis kunna skapa publika ytor i bottenplan. Här medger detaljplanen både butik och kontor, men vi förbereder också för en framtida restaurangverksamhet. Att etablera en sådan verksamhet redan nu tror vi dock är lite tidigt, närområdet måste fyllas av en viss kvot människor först.

Emigranten Göteborgs totala yta är på 4 080 kvm. Varje plan är 809 kvm och kan delas på två hyresgäster, entréplanet är på 596 kvm.

– Dessutom har vi två kuber på taket, på 170 kvm respektive strax under 90 kvm. I den mindre kuben blir det två mötesrum som kan komma att användas av alla företag i huset, om huset skulle fyllas med flera mindre bolag. Just nu pågår emellertid diskussioner med en större aktör, gällande de två översta planen, som i så fall gärna vill hyra även de båda kuberna. Den större kuben kan annars hyras ut som ett separat kontor.

Mervärden och fördelar

De båda kuberna har direktutgång till den fantastiska takterrassen.

– En terrass som är till för alla hyresgäster, konstaterar Helen Sandberg.

Här etablerar Castellum sitt eget WorkOUT-koncept med utomhusarbetsplatser som komplement till arbetsplatserna inomhus. Terrassen får sittningar i olika väderstreck och platser både i skugga och sol. Plus en fantastisk utsikt.

– Det är så kul att vi numera tar hand om de platta taken på våra hus. Idag bygger vi mer för människorna i husen och ger dem bland annat möjligheter att fånga ljuset och de viktiga soltimmarna. En sådan här yta ger verkligen ett mervärde.

Inomhus är det de stora, kvadratiska fönsterna, i princip från golv till tak, plus fina materialval som ger lokalerna karaktär. Just nu håller Castellum på att iordningställa alla stödfunktioner som kommer att ligga i mitten av varje våningsplan.

– Arbetsplatserna längs ytterfasaden lämnar vi till varje hyresgäst att påverka. Beroende på vad man vill ha för typ av rumsindelning kan man flytta in om 3–4 månader om man skriver avtal nu. Givetvis är även det en av Emigranten Göteborgs stora fördelar, att man som hyresgäst kan flytta in så pass snabbt, konstaterar Helen Sandberg avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.