Logistik och second hand

23 november 2023

DHL släpper en undersökning om konsumentbeteende inom recommerce och hur köpbeteenden skiljer sig åt mellan generationer. Rapporten innehåller även insikter från experter inom logistik, recommerce och digital handel.

Med E-handelskollen vill DHL bidra med värdefulla kunskaper för e-handlare om konsumtionsbeteenden på nätet. En insikt från tidigare upplaga av E-handelskollen 2023 var att konsumtion av second hand har ökat kraftigt de senaste åren. I den andra versionen av rapporten som nu släpps djupdyker DHL i recommerce och hur köpbeteenden inom second hand skiljer sig åt mellan olika generationer. I undersökningen har man även tittat på logistik kopplat till second hand.


Victor Hjalmarsson, Produktchef för C2C på DHL eCommerce berättar;


Secondhand-handeln väntas växa lavinartat kommande år. Nya plattformar och beteenden växer fram med nya generationer som har börjat handla, både inom recommerce och från e-handlare. Vi vill gärna bidra med kunskap/insikter om likheter och olikheter hur konsumenter i olika generationer både skiljer sig och liknar varandra, samt visa på vilka möjligheter som finns.

Priskänsliga konsumenter driver handeln av recommerce på nätet


Insikter från rapporten

Generation Z och småbarnsföräldrar toppar statistiken på de som köper mest second hand. Vilka plattformar man väljer att handla på är olika mellan generationer.

Förväntningar på frakt när man köper second hand skiljer sig mellan olika generationer. De allra flesta tycker att det är rimligt att betala frakt för second hand, men äldre är villiga att betala mer för frakten än yngre, som dock är villiga att betala mer om man själv får välja leveransalternativ.

Nästan varannan person (48 %) anger att de köper mer second hand i år än tidigare – kvinnor i högre utsträckning än män, och yngre i högre utsträckning än äldre.

Att det är billigt och viljan att göra en bra deal är de främsta anledningarna till att vi köper second hand – först därefter kommer hållbarhetsperspektivet.


Rapporten innehåller även insikter från experter inom logistik, recommerce och digital handel som alla bidrar med spännande fakta och råd till e-handlare.


Undersökningen har delats upp i två delstudier: Den ena delen har helt riktats mot ungdomar – detta med hjälp av en fokusgrupp i åldern 14-18 år, samt en enkätundersökning i samarbete med Ungdomsbarometern som besvarats av 500 respondenter, proportionellt fördelat bland tjejer och killar i åldrarna 15-22 år över hela landet.


Delstudie två baserades på en enkätundersökning med 5 000 e-handelskonsumenter, proportionellt fördelat mellan män och kvinnor i åldrarna 21–69 år över hela Sverige.


Ladda ner E-handelsrapporten Recommerce 2023 här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.