Kungsleden rustar upp B:26

29 januari 2019

I Västerås är Kungsleden i full gång med renoveringen av B:26. Fastighetsbolaget tar ett starkt grepp om Mimerkvarteret som omfattar fyra hus på en total yta av 160 000 kvadratmeter. ”Det här ligger verkligen i hjärtat av industrihistorian i Sverige”, säger Max Magnusson, uthyrare på Kungsleden.

De yttre förutsättningarna är tydliga för Kungsledens kontorsprojekt i Västerås: 4 500 kvadratmeter stort, Inflyttning i september 2019, 40 procent vakans i skrivande stund. Men bakom siffrorna döljer sig ett stycke svensk industrihistoria. I B:26, som byggdes på 50 talet, höll det elektrotekniska företaget Asea till. Företaget, idag känt som ABB, var världsledande inom många områden och hade en stark ställning inom bland annat ellok, spårvagnar och tåg. 


Aseas historia gör sig påmint i kvarteret Mimer – och Byggnad 26 är inget undantag. 

- Huset kommer fortsatt att ha en väldigt stark industrikaraktär även fast vi bygger om. Kontoren kommer att vara i en ganska ruff miljö med extremt hög kvalité i alla materialval. Vi vill värna om de historiska inslagen i byggnaden och samtidigt bygga högteknologiska kontor, säger Max Magnusson, uthyrare på Kungsleden.


B:26 ingår i Mimer 5 som är ett av fyra hus i Kungledens citykluster som också omfattar fastigheterna Skrapan, Melkerhuset och Ottar. Mimer är en gigantiskt fastighet på nästan 90 000 kvadratmeter. Kontorshuset B:26 erbjuder dock något extra, menar Max Magnusson. 

- Vi kommer att ha en hög servicegrad i huset. Exempelvis ska vi anställa communitymanagers som ska se till att företagen har det bra och att deras behov uppfylls. Ett annat exempel är att städning ingår i hyran, det är kanske vanligare i Stockholm och andra storstäder men inte i Västerås, säger Max Magnusson.


Och det är inte vilka företag som helst som får hyra in sig i huset. Faktum är att Kungsleden har tackat nej till ett antal stycken som inte uppfyllde önskemålen. Med en vakans på 40 procent skulle man kanske ana viss oro, men Max Magnusson är säker på sin sak. 

- Vi försöker nå en mix av olika företag i huset. Det är givetvis tråkigt att säga nej till folk men vi vill inte att det ska bli övervikt åt något håll. Det ska finnas en symbios mellan företagen och huset. Vi vill få in öppna bolag som vill dela med sig av verksamheten. De ska vara kreativa, utvecklande och delaktiga. Att huset blir en mötesplats är jätteviktig för oss, säger Max Magnusson.


Huset består av sju våningar. De två översta är påbyggnader och högst upp byggs en takterrass på hela 750 kvadratmeter. Första plan är uthyrt till ACC som ska bedriva coworkingdelen med restaurang och kafé. Sedan tidigare har företag som Almi och Sigholm konsult undertecknat hyresavtal. 

-Produktionen är i full gång och just nu håller vi på med all grovrivning. Byggmässigt har vi tagit oss förbi alla de stora puckarna som man kan stöta på vid en rivning. Vi räknar med att vara klara i september 2019, säger Max Magnusson.


Kungsleden är ett av de största fastighetsbolagen i Västerås med nästan sex miljarder i fastighetsvärde. Fram till cirka två år sedan hade staden stillastående hyresnivåer, men i dag är dessa uppe på nivåer som tillåter nyproduktioner. 

- Vi ser det nya kontorshuset som en del i att skapa värden för hela staden. Genom att erbjuda en öppen och inspirerande miljö för företagen får de också lättare att rekrytera. Projektet i sig är en väldigt viktig del för Kungsleden i stort, säger Max Magnusson. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.