Kritik riktas mot Varvsstaden

30 april 2019

Brist på grönytor är en av synpunkterna som fastighets- och gatukontoret har på detaljplanen på Varvsstaden.

Varvstaden webb.jpg
Foto: Malmö stadsbyggnadskontor

Varvsstaden i Malmö ska omvandlar till en levande stadsmiljö med bostäder, kontor och kommunal service. Detaljplanen omfattar bland annat två parker och i planområdet södra del är det tänkt att en del av parken ska byggas över och ge plats för odling, samlings- och undervisningslokaler samt restaurang och kafé. Dock har fastighets- och gatukontoret i Malmö synpunkter på detaljplan som nu går ut på remiss, skriver Skånska Dagbladet. 

I parkens södra del påpekar fastighets- och gatukontoret att det finns en brist på grönytor. Eftersom parken kommer omgärdas av höga hus på tre sidor är förvaltningen också orolig för att det kommer att göra den mörk. En del av gatorna kritiseras också för att vara för smala och att det inte finns plats för träd och ledningar i marken. Ytterligare understryker förvaltningen att det inte finns någon utredning för den planerade metrostationen i området. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.