Kortsiktiga resultat ska inte styra

17 januari 2022

Nya beräkningar pekar på en ökning av distansarbete med 170 procent jämfört med före Coronapandemin. Färre kontorsplatser kan innebära miljarder i insparade kostnader för arbetsgivare. Det framgår i en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som varnar för att låta kortsiktig resultatjakt och bristande beslutsunderlag bli styrande för ökat arbete på distans.

distans.jpg
Bild: Pixabay

En genomsnittlig kontorsplats i Sverige kostar över 60 000 kronor årligen. Det visar Sveriges Ingenjörers nya rapport Distansarbete och kostnader – Striden om de 87 miljarderna. Allra dyrast är kontoren i Stockholms län: 88 754 kronor per arbetsplats och år. De lägsta kostnaderna finns i Jämtlands län där en kontorsplats kostar 38 624 kronor per år. Totalt betalar företagen 87 miljarder kronor årligen för sina kontorsytor.

En iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser.

– Minskade kontorsytor är förenat med stora, kortsiktiga vinster för företagen. Ett exempelföretag i Stockholm med 300 anställda sparar 18 miljoner kronor om året. Men en iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

En prognos som Sveriges Ingenjörer beställt av konsultbolaget WSP pekar på att antalet distansarbetade timmar på svensk arbetsmarknad kan öka med drygt 170 procent, jämfört med innan Coronapandemin. Rapporten speglar läget då pandemins restriktioner har hävts och arbetsplatserna kan fungera som tidigare.

Ett ökat distansarbete för med sig en rad möjligheter för den anställde, men också risker om det inte sker under rätt förutsättningar och frivilligt.


– När du inte längre har en arbetsplats på kontoret, så bygger distansarbetet inte längre på frivillighet utan snarare tvång, säger Johan Kreicbergs.

Sveriges Ingenjörer uppmanar arbetsgivare att ta fram genomarbetade underlag och föra aktiv dialog med lokalfackliga och medarbetare vid beslut om långtgående distansarbete.

– Arbetsgivarna måste alltid erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö, som är likvärdig med den som finns på kontoret. Detta gynnar såväl företagens långsiktiga utveckling som arbetstagarnas hälsa, säger Johan Kreicbergs.

Ladda ner hela rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.