Kontor som en tjänst

7 november 2023

Flowpass utökar sitt tjänsteutbud och lanserar en ny serie tjänster under samlingsnamnet Office-as-a-Service, innovativa och flexibla lösningar för företag som vill ha ett eget kontorsutrymme men önskar kortare avtal med ett utökat serviceutbud. Den nya tjänsten ger företag möjligheten att betala månadsvis enbart för den yta de behöver för stunden, samt att komplettera med on-demand-platser vid högre tryck och kontorsnärvaro.

flowpass.jpg
Bild: Flowpass

Office-as-a-Service möjliggör en enkel och flexibel anpassning av kontorsytan efter företagets behov. Med kortare avtal är det nu möjligt för företag att snabbt och smidigt expandera eller minska sin kontorsyta beroende på verksamhetens utveckling. Flowpass erbjuder även flexibiliteten att lägga till on-demand-platser när det behövs, vilket ger företagen ännu större flexibilitet och kostnadseffektivitet.


Tjänsten inkluderar

  • Månadsvis betalning baserad på den behövda ytan med tillägg av de extra resurser som medarbetare använder i ett större kontorsnätverk. Allt på en faktura, i detalj per kostnadsställe och per individ om det efterfrågas.
  • Möjlighet till kortare avtal för en flexibel anpassning. Möjligt att få kontrakt på en månad, s k smarta kontrakt.
  • Tilläggsfunktion för on-demand-platser vid högre tryck och kontorsnärvaro (a k a "On-demand Flex Space")
  • Högre flexibilitet där appen hjälper medarbetare i team att samordna sin närvaro. Detta kallas "Coordinate & Book"
  • Beteendedata skapar kontinuerligt kostnadsbesparingsmöjligheter för företaget. Tjänsten möjliggör att man kan hantera administrationen av vem som har tillgång till vilken kontorsyta, vart som helst i världen. Detta kallas "Workplace Manager".


Med lanseringen av Office-as-a-Service paketet stärker Flowpass sin position som den ledande leverantören av flexibla kontorslösningar i Norden.


- Vi förstår behovet av smidiga och kostnadseffektiva alternativ för företag och Office-as-a-Service ger just detta, säger Johan Bjuregård, grundare och VD.


Flowpass strävar alltid efter att förstå och möta företags behov när det gäller kontorslösningar och har genom Office-as-a-Service skapat en unik och differentierande produkt.


- Tanken bakom vår nya tjänst Office-as-a-Service är att företag ska få möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de har tillgång till en digitaliserad och anpassningsbar kontorslösning.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.