Kontor, handel – och skidåkning

29 oktober 2019

Detaljplanen för Barkarby omfattar sex kvarter där Stockholms första inomhusanläggning för längdskidåkning planeras, vägg i vägg med kontorslokaler, hotell, handel och bostäder

c8c9dbcd-27b6-4aab-96c6-0c48c7ce25bd-w_960.jpg
Visionsbild: Serneke och C.F. Moller

Kvarteren får ett centralt läge vid Stockholms nya kollektivtrafiknod där tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg kommer att ligga i direkt anslutning till varandra.

– De här sex kvarteren är mycket viktiga för att utveckla det nya området kring Barkarby station till en modern och upplevelserik blandstad med ett attraktivt kontorsläge och ett stort folkliv. Området har ett gyllene läge mitt i Stockholms och Mälardalens nya trafiknod där tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg kommer att mötas samtidigt som E18 och Förbifart Stockholm passerar strax utanför, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet i Järfälla, i ett pressmeddelande.

Det är byggkoncernen Serneke som har markanvisning för de sex kvarteren i Barkarby och som planerar att utveckla en stadsdel med stort fokus på folkhälsa och idrott. Den planerade inomhusanläggningen med det cirka 1,25 kilometer långa skidspåret för längdskidåkning året runt förväntas bli en stor besöksdestination.

Förslaget till detaljplan omfattar i korthet:

  • Sex kvarter med byggnader mellan fyra och trettio våningar där byggnaderna närmast kollektivtrafiknoden blir som högst.
  • Inomhusanläggning för längdskidåkning med skidspår om 1,25 kilometer, mestadels under mark.
  • 5 000 kvadratmeter lokaler för kontor, handel och service. 
  • Hotell.
  • 600 bostäder.
  • Möjlighet till entré till tunnelbanans biljetthall.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.