Kockums varvshallar byggs om till kontor

12 december 2017

Nu börjar omvandlingen av Kockums gamla varvshallar. I de pampiga industribyggnaderna ska de totalt 31 650 kvm lokaler varsamt renoveras och fyllas med bland annat kontor. I anslutning till varvshallarna ska också ett flertal bostadshus byggas med butikslokaler i markplan.

Atelier-01-arkitektur-vy-gård-varvsh.jpg
Bild: Atelier

En ny detaljplan för området söder om Stora Varvsgatan och norr om Varvsbassängen har nu tagits fram. Syftet med planen är dels att skydda Kockums gamla industribyggnader från rivning och istället ge dem nya funktioner som kontor, hotell och andra centrumverksamheter, till exempel kafé, restaurang, affärer, bio och teater. Dels att uppföra omkring 160 lägenheter i nya byggnader.

– Även på markplan i de nya husen ska det bli lokaler. Tanken är att alla bottenvåningarna i området ska vara öppna och bidra till liv i stadsrummet runt kajerna och på de allmänna gatorna, säger Malin Nilsson, Planeringsarkitekt FPR/MSA, Arkitema Architects. Även en gång- och cykelbro föreslås över Varvsbassängen till Beijerskajen, för att avlasta trafiken till och från Västra Hamnen. Dessa planer för varvshallsområdet är en del av utvecklingen av Varvstaden som låter centrala Malmö och Västra Hamnen växa ihop. Området ska omvandlas från industrimark till ett modernt innerstadsområde med blandade funktioner som bostäder, kontor och kommunal service.

Varvshallarna får nytt liv

Området innehåller idag en av Malmös äldsta och bäst bevarade industrimiljöer. Kockums mekaniska verkstad flyttade hit 1910 och lät i samband med det uppföra en rad pampiga industribyggnader i tegel, ritade av arkitekten Axel Sandberg. Men Kockums hade ett pragmatiskt förhållningssätt till sina byggnader och under åren gjordes olika tillbyggnader allt eftersom företaget växte och nya behov uppkom. Denna ad hoc-stil är ett viktigt karaktärsdrag i planområdet som ska bevaras, och som den nya bebyggelsen ska förhålla sig till. Exempelvis föreslås ett par högre hus sticka upp bland de omkringliggande fyra-femvåningshusen, för att spinna vidare på upplevelsen av ologiska och plötsliga skiften i stadsmiljön.

– Att få lyfta in varvshallarna, som är en del av Malmös gamla industriarv, i framtiden och ge dem nytt innehåll är häftigt. Det kommer berika hela den här stadsdelen på ett väldigt spännande sätt, med det gamla och det nya sida vid sida, säger Malin Nilsson. I de befintliga varvshallarna, om totalt 31 650 kvm, finns utrymme för både små och stora verksamheter.

– Vi märker redan ett stort intresse, från både företag och institutioner, av att etablera sig här.

Soligt och levande

Idag är området stängt för allmänheten, men kommer att öppnas upp med mindre torg, en liten park och ett kajstråk, som föreslås få behålla sitt industriella och lite ruffiga uttryck.

– Utöver den blandade bebyggelsen utgör hela det här vattenrummet en fantastisk kvalité i området. Förutom alla människor som ska bo här är jag säker på att väldigt många kommer vilja vistas i det här härliga stadsrummet. Det kommer bli ett väldigt socialt område med folkvimmel på kajerna och dess restauranger och caféer. Och hela kajpromenaden i Varvstaden ligger dessutom i ett otroligt fint söderläge som kommer ge ett jättehärligt soligt mikroklimat.

Långsiktig utveckling

Detaljplanen, som gick ut på granskning i april och väntas antas i stadsbyggnadsnämnden i juni, kan ses som ett första steg i utvecklingen av Varvstaden, enligt Malin Nilsson.

– Arbetet med området är långsiktigt och kommer genomföras etappvis. Då det på många håll saknas grundläggande infrastruktur som gator och vatten- och avloppsnät samt att marken i vissa delar först behöver saneras, kommer det dröja innan det börjar synas att det händer saker. Dock tror jag att den tillkommande bebyggelsen är byggd och att flertalet av de gamla byggnaderna har hunnit få ny användning inom tio år.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.