Klang Market till Västerås

18 april 2022

Castellum hyr, genom det helägda dotterbolaget Kungsleden, ut 948 kvadratmeter till restaurangkedjan Klang Market i fastigheten Ottar 5 vid Aseatorget. Uthyrningen bidrar till satsningen på att utöka utbudet av service och upplevelser centralt i Västerås och redan till våren och sommaren förses området med foodtrucks och en nybyggd scen för evenemang.

Bild: Kungsleden
Bild: Kungsleden

Enligt mätningar är Aseatorget och Skrapantorget två av de mest besökta platserna i Västerås och Castellum, genom Kungsleden, satsar nu på att göra området ännu mer attraktivt för besökarna. Våren 2023 öppnar Klang Market restaurang i bottenvåningen på fastigheten Ottar 5, även kallat Melkerhuset som är beläget vid Aseatorget. Avtalet löper under tio år.

– Aseatorget är det enda torg i Västerås som har sol hela dagen och Klang Markets 200 platser på uteserveringen kommer att få ett oslagbart läge. Till våren har vi foodtruck-vecka på Aseatorget och på sensommaren bygger vi upp en scen för ett stort evenemang för att därefter på hösten välkomna Ölhallen som öppnar i Mimerporten. Under sommaren planeras även fler aktiviteter som vi kommer att släppa nyheter om längre fram, säger Mats Eriksson, regionchef Mälardalen på Castellum/Kungsleden.

Från och med 2023 planerar Castellum att arrangera festivaler på Aseatorget och i den gamla Melkerbiografen, ABB:s gamla samlingslokal, genomförs även en omfattande renovering för att så småningom öppna upp för en möjlig samlingsplats för spelningar och events. I lokalen finns 170 sittplatser.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.