Kan bygga 300 kontorsplatser i Solberga

20 mars 2020

Skanska har vunnit en markanvisningstävling för kommersiell verksamhet i området Solberga, intill Västberga söder om Stockholm.

Foto:Pixabay

På en tomt vid Kontrollvägen/Folkparksvägen ska Skanska uppföra cirka 25.000 kvm  för hotell och kontor med inslag av service, idrott och kultur.

Detaljplaneprocessen påbörjas under våren och kommer att fortlöpa under kommande år. Skanska kommer parallellt att förtydliga konceptet och närmare definiera hur ytorna ska fördelas. Förhoppningen är att kunna byggstarta projektet under 2022. I huset ska även hotellverksamhet bedrivas. 

- Vi kommer under detaljplaneprocessen tillsammans med staden se hur stor byggnad som är lämplig på platsen och hur den ska anpassas till kringliggande bebyggelse, säger Olle Rundgren kommunikationsansvarig på Skanska, till Stockholmdirekt. 

Västberga är ett av Stockholms mest centralt belägna företagsområden med direkt anslutning till E4 och närhet till tunnelbana vid Telefonplan.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.