Insikter om framtiden

22 februari 2022

Nyligen presenterades Nordic Real Estate Market Outlook 2022 på CBREs kundevent. Nu publicerar CBRE sin Swedish Real Estate Market Outlook 2022 där du kan få en helhetsbild av fastighetsbranschen, insikter om framtidens kontor, e-handel och hur bostadsmarknaden kan komma att se ut.

Dzmitry Fando sammanfattar här rapporten.

ESG

ESG kommer att ta en central roll inom fastighetsbranschen under 2022. EU:s taxonomi och flera andra ESG-standarder kommer att öka press på företagsvärlden att bidra till sociala mål och miljömål. S i ESG kommer att bli dominerande under 2022 med större fokus på hälsa, välmående och mänskliga rättigheter.

Ekonomi

Svensk ekonomi väntas växa med 4,9% under 2021, en nivå som är mycket högre en under 2019 (2%), före pandemin. Svensk ekonomi har klarat sig väl jämfört med många andra länder i EU. Svensk BNP förväntas växa med 3,4% under 2022 och 1,4% under 2023. Även sysselsättning förväntas öka och arbetslöshet sjunka till 7,6%.

Investeringar

År 2021 har varit ett rekordår för investeringar i svenska fastighetsbranschen, när investeringsvolym har ökat mer än 50% jämfört med både 2020 och 2019. År 2022 väntas bli minst lika starkt som år 2021 med enorm potential för volymtillväxt och en ny rekord. Investeringar i bostäder och kontor väntas vara i nivå med 2021. Investeringar i logistiksegment och retailfastigheter väntas öka under 2022. Även andel av internationella investerare väntas bli större under 2022.

Kontorsmarknad

Leasing marknad har redan ökat under 2021 i antal transaktioner och väntas fortsätta vara lika aktiv under 2022 som resultat av hybrid arbete och nya krav som personal ställer på kontor. I spår av pandemin och som resultat av nya krav på flexibilitet väntas andel av kontorshotell fortsätta öka, särskilt i Stockholm CBD, där kontorshotell’s andel väntas växa till 10%.

Bostäder

Avveckling av investeringsstöd för hyresbostäder, bostäder för studerande och bostäder för äldre, samt brist på vissa byggmaterial kommer att leda till ökande disbalans mellan tillgång och efterfrågan på svenska bostadsmarknaden. Stabilt hög efterfrågan och extremt låg vakansgrad väntas fortsatt öka investeringar på bostadsmarknaden med ökande andel av internationella investerare.

Logistikfastigheter

Boom på logistikmarknaden väntas fortsätta även under 2022. Efterfrågan för moderna logistikfastigheter väntas vara fortsatt hög, trots rekordvolym på 1,350,000 kvm logistikyta som väntas vara färdigställda under 2022. Hållbarhet och ESG kommer att ta allt större och viktigare roll inom logistiksegment. Investeringsvolymer i logistikfastigheter väntas fortsätta öka under 2022 med ökande andel av utländska investerare.

Samhällsfastigheter

Det råder brist på äldreboenden och omsorgsboenden i Sverige idag. En stor del av dem är byggda på 60-80-talet, inte lever upp till dagens krav på äldreboenden och behöver ersättas med moderna, hållbara fastigheter. Minst 3 äldreboenden och omsorgsboenden behöver byggas varje åt under 10 år för att tillgodose behov. Ökande brist på äldreboenden och omsorgsboenden väntas locka fler investerare, både svenska och internationella.

Hotel

Internationell turism och affärsresor väntas öka rejält under 2022, till nivåer som vi haft före pandemin. Det kommer att leda till att Hotellbranschen kommer återhämta sig till 100% med rumsintäkter, RevPAR i nivå med 2019.

Retail

De segment som blivit drabbade mest under pandemin, så som skor, kläder, optik, leksaker, har återhämtat sig under 2021 och visat stark tillväxt. Avveckling av Covid-19 restriktioner i februari kommer att leda till ökande butiksbesök och fortsatt tillväxt inom retail under 2022. Investeringar i Big Box Retail och Shopping Center har ökat under 2021 och väntas fortsätta öka även under 2022. Internationell turism och affärsresor väntas bidra till fortsatt retail återhämtning under 2022.

Ladda ner hela rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.