Industriområde får nytt liv

6 september 2022

EU-initiativet New European Bauhaus handlar om att utveckla hållbara, inkluderande och berikande områden i Europeiska städer. Bland fler än 80 sökande blev Kalmar en av de 20 utvalda städer som nu får medel. Ansökan gäller utvecklingen av det gamla industriområdet.

Bild: Kalmar komun
Bild-. Kalmar kommun

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att få extra fart i arbetet med att utveckla innerstaden och en hållbar stadsdel för framtiden. Gamla industriområdet är både stort och centralt beläget. En större och mer funktionsblandad innerstad bidrar till att fler människor bor och arbetar på samma yta. På så sätt skapas förutsättningar för ett rikt stadsliv, attraktivitet och upplevelsen av trygghet under dygnets alla timmar, säger Elena Bäcklund, planarkitekt och projektledare.

Delaktighet i New European Bauhaus innebär tvärvetenskapligt expertstöd från EU för framtagandet av en gemensam visionsbild i dialog med sakägare och andra intressenter inför framtida planering av området. Eftersom det är ett område där många olika fastighetsägare, företag och invånare påverkas så blir dialogen viktig.

–Syftet är att få med alla på tåget. Vi behöver skapa en gemensam vision och målbild för hur det här området ska utvecklas långsiktigt i dialog med såväl invånare som andra intressenter, säger Elena.

Projektet kommer att börja förberedas under 2022 och finansieringen gäller arbete under 2023.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.