I Norrtälje finns det plats

14 oktober 2019

Längst ut i Stockholms län ligger Norrtälje kommun. Staden som från början var en liten handelsplats har nu blommat ut till en levande hamnstad med något som är svårt att konkurrera med i regionen – stora ytor ledig mark.

kommun

Precis som många andra kommuner i Sverige är Norrtälje ett småföretagarnäste. Med drygt 8 000 företag i kommunen är 70 procent av dem enmansföretag. Andelen stora företag är relativt liten, 280 företag har fler än tio anställda. Branscherna varierar men kommunen lägger fokus på att bredda branschutbudet ännu mer.

– Alla kommuner vill ju ha alla typer av företag och branscher och där är vi lite snedfördelade i dagsläget. Så vi hoppas att vi på lång sikt kan locka till oss företagstjänster och kunskapsintensiva företag, men vi har inte riktigt den kontorsmarknaden som krävs för att locka till oss den typen av företag, säger Linda Börjesson, Tillväxt- och utvecklingschef i Norrtälje.

Ett problem som kommunen dock inte brottas med är tillgången på mark. Runt om i Stockholmsregionen råder en stor brist på företagsmark, något som kan ställa till med problem för kommuner som vill locka till sig etableringssugna företag.

– Det är det som är unikt med oss, i andra delar av länet är det fullt, det är vi som har platsen! Vi har såklart helt andra markpriser i och med att vi ligger längst ut i E18-stråket så att säga, men vi har detaljplanelagd industrimark till försäljning som går att köpa här och nu – idag, säger Linda Börjesson.

Men det är klart att den mark som kommunen sitter inne på inte alltid appellerar på det som marknaden vill ha.

– Man kanske vill ha en bygghöjd på 12 meter men våra detaljplaner kanske tillåter en lägre byggnadshöjd, som ett exempel. Men vi har mark och vi har också den unika situation som man inte har i nordöstra Stockholm, här behöver man inte konkurrera med bostadsbyggandet på samma sätt, var man än befinner sig i Stockholmsregionen så blir man alltid bli granne med ett bostadsbygge. Det är svårt att vara ytkrävande där men vi är så otroligt stora, till ytan har vi en tredjedel av Stockholms län.

Kommun med god tillväxt

Norrtälje växer så det knakar och under 2017 hade man den största befolkningsökningen någonsin när man kom upp i över 60 000 invånare. Näringslivskontoret jobbar hårt med att främja tillväxten och att få fler företag att etablera sig i kommunen.

– Vi jobbar som många andra kommuner gör, de företag som redan finns här idag vill vi ska bli goda ambassadörer, de kan berätta hur det faktiskt är att vara verksam här och det är lite av kärnan i vårt arbete. Vi jobbar hårt med att nätverka, ha god kommunikation och samverkan. Det brukar spilla över på de företag som vill etablera sig här, menar Linda Börjesson.

Man lägger också stor vikt på kommunens speciella trygghetsarbete där man verkar för att invånare och företagare ska känna sig trygga med att bo och verka i kommunen. Som företag ska man kunna etablera sig och driva sin verksamhet utan rädsla för en ökande brottslighet.

– Kriminalitet finns såklart överallt och så även i Norrtälje, men jämfört med andra regioner så ligger vi på en mycket lägre nivå. Vi har ett otroligt bra trygghetsprogram där både företag och privatpersoner är involverade och vi har fått flera priser för vårt arbete. Det om något, gynnar näringslivet.

Samarbete istället för konkurrens

Trots närheten till Stockholm ser kommunen inte det som någon stor konkurrens utan man har istället lagt fokus på att samarbeta med varandra.

– Danderyd och Täby vill exempelvis ha lite mer kunskapsintensiva verksamheter, kontorsverksamheter helt enkelt. Vi är de enda som står redo att välkomna mer ytkrävande verksamheter. Vi står oss väldigt bra i konkurrensen samtidigt som vi också samarbetar väldigt bra med våra grannkommuner i Stockholm nordost. Det blir egentligen inte så mycket konkurrens i och med att vi alla söker olika frukter, säger Linda Börjesson.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.