I ett nätverk av kunskaper

9 september 2022

På campus Ultuna, strax söder om Uppsala ligger Green Innovation Park, en plats för kunskapsintensiva företag inom de gröna näringarna och närliggande verksamheter. Här driver Akademiska Hus ombyggnadsprojektet Maskrosen som innebär nya, moderna lokaler för forskning och utveckling. ”När kunskaper mellan företagen och forskningen hos universiteten kan mötas så ger det möjlighet till nya idéer och innovationer”, säger Anna Mård.

Green Innovation Park är en gemensam satsning av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus i syfte att erbjuda en stimulerande och värdeskapande arena för möten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Green Innovation Park drivs av SLU Holding, SLU:s innovationsbolag som verkar för att nyttiggöra forskningsresultat.

– När kunskaper mellan företagen och forskningen hos universiteten kan mötas så ger det möjlighet till nya idéer och innovationer. Vi ser ett flertal exempel på lyckade kunskapskrockar här på campus, säger Anna Mård, Strategisk uthyrare på Akademiska Hus.

Green innovation Park fungerar som ett community på campus och ett nav för innovationer inom den gröna sektorn. Här erbjuds en levande miljö för nätverkande, coworking, utbildningar, events och resurser för utveckling av idéer och sätt att skapa nytta och värde.

I området finns idag en stor bredd av företag i olika storlekar, allt från start ups till scale ups och större etablerade företag och branschorganisationer.

 – Styrkan med hela konceptet sitter i medlemsföretagen som delar erfarenheter, drar nytta av varandra och bidrar till varandras resultat – och en hållbar framtid. Som fastighetsägare behöver vi utveckla den fysiska miljön för att på bästa sätt kunna tillgodose behoven från medlemsföretagen som ofta skalar upp och växer ur sina lokaler snabbt, säger Anna Mård.

Ombyggnad före nybyggnad

Det kommande utvecklingsprojektet för Akademiska Hus på campus Ultuna är ett projekt vid namn Maskrosen. Byggnaden är en laboratorie- och kontorsbyggnad i tre plan som omfattar drygt 8 000 kvadratmeter. Byggnaden har tidigare nyttjats av SLU:s institution för Markvetenskap. Sedan de flyttade ut har byggnaden stått vakant men nu ska den alltså väckas till liv igen.

– Huset kommer genomgå en totalrenovering och omvandlas till moderna och attraktiva kontors- och labbmiljöer. Vi har jobbat fram vision och målbild med projektet och framför allt handlar det om att möta efterfrågan på marknaden, stärka campus Ultuna som plats och ta hand om huset långsiktigt. Tillsammans med våra kunder har vi på Akademiska Hus höga ambitioner inom hållbarhet där vi i första hand tänker ombyggnad av våra lokaler före nybyggnad, säger Frida Melin, fastighetschef  på Akademiska Hus.

Med sex entréer och en generös bottenvåning finns en stor flexibilitet som möjliggör lokalindelningar för många tänkbara verksamheter. Konceptet bygger på tanken om delningsekonomi med gemensamma mötesytor och funktioner i entréplanet.

– De funktionsytor vi skapar i byggnaden är kontor, labb och produktutvecklingsytor. Sedan kommer det också finnas möjligheter till odlingsrum, förvaring och mobilitetsytor i källarplan. Vi beräknar att inflytt kommer att kunna påbörjas under 2024-2025, säger Frida Melin.

Det finns möjlighet att hyra ytor från 500 kvadratmeter och uppåt, för närvarande arbetar Akademiska Hus med att hitta en ankarhyresgäst som tar en större del av ytorna för att därefter gå vidare med uthyrning av mindre enheter.

– Vi tror att det är kombinationen av de olika funktionerna i huset såsom labb, kontor och produktutveckling som det finns störst behov av, men givetvis finns det möjlighet att hyra enbart kontor för den som vill, säger Frida Melin.

“Platsen kommer stärkas ytterligare”

Akademiska Hus är i startskedet av uthyrningsprocessen och har precis börjat marknadsföra projektet. Trots att det är ett tidigt skede i processen förs redan dialoger med flera aktörer.

– Hittills har intresset varit över förväntan, det finns en stor nyfikenhet bland företagen. Vi har inte marknadsfört projektet tidigare men vi ser nu ett intresse och hoppas att det blir ännu mer tryck till hösten. Då kommer vi jobba mer aktivt med det, säger Anna Mård.

Styrkan med platsen är sammanhanget med närheten till universitetet och den forskning och utveckling som bedrivs på SLU. En annan styrka är att du som företag blir en del av Green Innovation Park med ett nätverk av kunskaper. Maskrosen ligger vackert beläget i ett område fyllt av grönska och möjligheter till rekreation vilket är en styrka.

– Vi har otroligt fina gröna miljöer. Vi märker att det är en viktig aspekt när företag väljer att etablera sig hos oss. Man vill kunna ha rekreationsmöjligheter, vara i sammanhanget och lätt kunna ta sig till och från sin arbetsplats. Det är bra kommunikationer ut till Ultuna, och det kommer på sikt bli ännu bättre i och med att staden växer söderut. Vi ser att platsen som helhet kommer att stärkas ytterligare, avslutar Frida Melin.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.