Hur ser vi på hybridarbete?

1 november 2021

Pandemin gav ett storskaligt experiment med omedelbar implementering av det virtuella arbetssättet för verksamheter som var mer eller mindre förberedda för det. Idag, knappt två år senare, kretsar frågeställningen kring hur vi ska definiera det nya normala och i vilken utsträckning det skiljer sig från hur vi uppfattade arbetsplatsen innan. Och är hybridarbete något vi kallar det nya i en övergångsfas eller är begreppet här för att stanna? CBREs workplace expert, Tom Wadegård, berättar mer.

Tom.jpg
Tom Wadegård, CBRE.

CBRE har publicerat en rapport med en komplett guide kring hur vi ser på hybridarbetet och hur det påverkar arbetsplatsen och fastighetsbranschen. I den här artikeln får du en summering av rapporten.

Vill välja själv

Rapporten visar att majoriteten av medarbetarna vill ha möjlighet att själva välja var de utför sitt arbete. De flesta medarbetare svarar också att de vill arbeta på ett kontor en del av veckan. Det nya normala blir således ett hybridarbete i form av olika geografiska platser och ett flexibelt arbetssätt.

Majoriteten av medarbetarna vill ha möjlighet att själva välja var de utför sitt arbete.

Samtidigt vill företagen att deras medarbetare ska förbli produktiva, arbeta på ett hållbart sätt och hålla kontakten med varandra. För vissa verksamheter innebär detta en full återgång till kontoret. Andra verksamheter utforskar hur medarbetarna kan hitta rätt arbetsbalans, på och utanför kontoret. I strävan efter att möjliggöra arbete på kontoret och/eller virtuellt, har företag börjat utforska och analysera modeller för hybridarbete. Detta för att möta medarbetarnas behov av att balansera flexibilitet och produktivitet. Tillvägagångssättet har varit att tänka om gällande hur, när och var vi arbetar.

1. hybridarbete är nu normalt

Hybridarbete är inte nytt. Men det är nu normalt. Pandemin påskyndade acceptansen av ett mer flexibelt arbetssätt, helt enkelt eftersom det inte fanns något alternativ. Under pandemin visade det sig att många människor kan vara produktiva utanför kontoret. Vårt arbetssätt och vår vardag innebär en mängd arbetsuppgifter som utförs digitalt, till exempel att skriva e-post och skapa kalkylblad, detta är inget nytt utan utfördes både före och under COVID-19. Hybridarbete är följaktligen något många redan ägnat sig åt i varierande grad före pandemin, mer eller mindre formellt förtydligat. Och nu är det vårt nya normala arbetssätt.


2. en hybridarbetsplats krävs

Hybridarbete kommer att kräva en hybridarbetsplats. Framgångsrika arbetsgivare kommer att vara de som ser kontoret som en plats för samarbete och meningsfulla fysiska möten med kollegor. Kontoret och dess arbetsmiljö kommer att definieras av förmågan att föra samman människor och team. Denna förändring har signifikanta konsekvenser för kontorets design och planering, där det måste finnas en balans mellan den fysiska och virtuella arbetsplatsen för medarbetarna.

3. mer fokus på funktion och aktiviteter 

Hybridarbete kommer att leda till förändrad utformning av kontoren med mer fokus på funktion och aktiviteter än skrivbord och stolar. I det ”nya normala” kommer organisationer att behöva skapa differentierade kontor där anställda vill arbeta och vistas. Detta kommer att leda till att kontorsmiljöerna skapas för att uttrycka ett sammanhang och en destination som de anställda vill ta sig till. Inte enbart en lokal med uppstaplade arbetsplatser på rad eller i enskilda rum.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.