Hur ser en drömarbetsgivare ut?

24 oktober 2023

Sveriges professionals har sagt sitt, 2023 års drömarbetsgivare är organisationer som kan erbjuda trygghet samtidigt är det många som söker efter ny arbetsgivare. Framför allt för de inte känner sig sedda av sin nuvarande arbetsgivare. ”Att yrkesverksamma söker trygghet samtidigt som de ser sig om för att byta jobb skapar en dynamisk och spännande arbetsmarknad, där du som arbetsgivare måste bevisa att du bryr dig om dina anställda”, säger Emil Adén, Sverigechef på Employer Brandingföretaget Universum.

Om undersökningen

Årets KarriärBarometern genomfördes från september 2022 till juni 2023 och besvarades av totalt 16 541 yrkesverksamma vilket utgör Sveriges största karriärundersökning. Universums undersökningar besvaras årligen av över 1 miljon talanger, i 40 marknader världen över, vilket resulterar i Sveriges mest omfattande – men även världens i särklass största talangundersökning. Detta ger oss en unik kunskapsbas och förståelse för vad talanger söker och förväntar sig av arbetsgivare. Datan går vidare att segmentera på kön, ålder, studiebakgrund m.m. Rätt data ger följaktligen relevanta insikter om vad talanger anser vara viktigt vid val av arbetsgivare.

 

Karriärpreferenser

Lön och trygg anställning är de viktigaste prioriteringarna 2023 för svenska yrkesverksamma vid val av arbetsgivare. Att arbetsgivare uppmuntrar till balans mellan arbetsliv och privatliv samt flexibla arbetsvillkor fortsätter att bli ännu viktigare och generellt kan man säga att Respekt och vänlighet i den svenska arbetsmiljön ökar i betydelse. Egenskaper som en Kreativ och dynamisk arbetsmiljö, Utmanande arbete, Etiska normer och CSR blir mindre viktigt. Engagemanget för hållbarhet har minskat succesivt sedan 2020, och man tittar då på tre sammanslagna faktorer; miljömässigt, finansiellt och social.


Flexibla kontorstider avgörande för yrkesverksamma

Årets undersökning visar att de som inte erbjuder flexibelt arbete, dvs att du kan jobba hemifrån flera dagar i veckan, är högst oattraktiva. För många av de svarande så är ett flexibelt arbete avgörande för om man vill jobba för arbetsgivaren eller inte.


- Arbetsgivare som inte erbjuder flexibelt arbete måste visa på tydliga fördelar på annat sätt, alternativt ha ett väldigt giltigt själv till varför man inte kan erbjuda flexibelt arbete. Det räcker inte med att säga att företaget tycker det är viktigt med att människor ses eller att det påverkar produktiviteten, det köper inte talangerna, säger Emil Adén.

 

Ansvar ger lojala medarbetare

Årets KarriärBarometern visar att trygghet ökar när osäkerheten i samhället ökar men trots det ökar antalet som säger att de vill byta jobb inom ett år. Det tyder på att många fortfarande aktivt letar nytt jobb men att de arbetsgivare som kan erbjuda trygghet har en fördel. Samtidigt visar undersökningen att anledningen till att många vill byta jobb är att de inte anser sig får ta det ansvar som de klarar av.


- Att attrahera och behålla talang är en balansgång. Uppenbart är att många arbetsgivare är dåliga på att förstå hur man kan motivera sina medarbetare och få dem att känna att de bidrar.

 

Ranking

I årets ranking bland unga yrkesverksamma så ser vi att två svenska bolag kniper den ärade första platsen. För yrkesverksamma inom IT så är Spotify återigen arbetsgivaren flest människor drömmer att jobba för följt av Google och Microsoft. För civilingenjörer så tar Polestar för första gången första platsen samtidigt som Spotify klättrar till en andra plats följt av IKEA. Även bland ekonomer så är svenska bolag i toppen. Spotify, följt av IKEA och Google. Generellt så ser vi att fordonsindustrin går starkt med ökningar för Volvo Cars, Volvo Group och Polestar. Samtidigt ser vi att nya banker som Klarna och Avanza tappar i attraktion.

 

Läs hela rapporten KarriärBarometern 2023 här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.