Hur länge fortsätter högtrycket?

22 februari 2018

Med en hyresökning på 13 procent i fjol är Stockholms kontorsmarknad en av de hetaste i hela Europa. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de centrala delarna ha nått 7 000 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook som publicerades den 21 februari.

Kontorshyror.jpg
Bild: JLL

Efterfrågan på svenska fastigheter är stor. Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden landade under 2017 på drygt 155 miljarder kronor, något lägre än rekordåret 2016 men i nivå med tidigare år. Trots turbulensen på bostadsmarknaden stod bostadsfastigheter för 37 miljarder kronor av transaktionsvolymen. Kontorsfastigheter, som omsattes för 29 miljarder kronor, är eftertraktade men det finns få säljare.

 - Fastighetsmarknaden är känslig för räntenivåer och konjunktursvängningar och som utsikterna ser ut kan vi nog räkna med några år till med låga räntor och stark konjunktur. Förr eller senare kommer dock förutsättningarna att bli mindre gynnsamma än vad de är i dag och då blir det en inbromsning, säger Tor Borg, analyschef på JLL.

Utbud och vakansgrad rekordlåga

Utbudet av kontorslokaler på Stockholmsmarknaden är fortsatt lågt och vakansgraden i de centrala delarna var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet. Hyresnivåerna har nått nya rekordnivåer på 7 000 kronor per kvadratmeter och år. Med en hyresökning på 13 procent under förra året har Stockholm klättrat ytterligare på den europeiska kontorshyresrankningen och nu är det bara centrala London och Paris som uppvisar högre hyresnivåer. Utbudet av kontor är på väg upp i vissa områden, främst i Solna och Sundbyberg. Efterfrågan är dock fortsatt hög, både från hyresgäster och investerare, vilket talar för att hyres- och transaktionsmarknad bör fortsätta utvecklas stabilt.

 -På tre år har kontorshyrorna i centrala Stockholm stigit med nästan 60 procent. Den ökningstakten kommer inte att upprätthållas men de underliggande drivkrafterna är tillräckligt starka för att efterfrågetrycket på marknaden ska bestå och pressa hyror och fastighetsvärden uppåt även under 2018, fortsätter Tor Borg.

I JLL Nordic Outlook analyseras den nordiska fastighetsmarknaden, två gånger om året, ur olika perspektiv. I den senaste utgåvan behandlas kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och de övriga nordiska huvudstäderna. Även marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland analyseras samt ränte- kredit- och kapitalmarknader för fastighetsaktörer. I en särskild tema-artikel jämförs förutsättningarna för svensk och amerikansk köpcentrumbransch. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på JLL.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.