Human Centric Lighting - framtidens ljus

7 december 2017

Forskningen visar allt mer på hur vi människor i hög grad påverkas av ljus. Både utifrån humör och aktivitetsnivå. Joakim Andersson, på Glamox Luxo Lighting, beskriver i sin krönika hur man genom Human Centric Lighting kan åstadkomma goda effekter inom många olika områden.

28a5278cd30f62d48546fbcd40c2d11c.jpg
Joakim Andersson, Sverigechef, Glamox Luxo Lighting

Vi människor påverkas starkt av ljus. Ljuset ger oss mer än bara förmågan att se. Ljuset stimulerar och påverkar humöret och våra aktivitetsnivåer. Forskning visar att vi reagerar på hur länge vi utsätts för ljus, vilken styrka det är på ljuset men också vilken färg det har. Genom att efterlikna dagsljuset och dess naturliga skiftningar under dagen kan vi åstadkomma goda effekter inom många olika områden.

Modern teknik gör det möjligt

Det har länge varit känt att ljuset påverkar oss mer än vad vi kanske tänker på i vår vardag. Tillgången till ljus styr vår dygnsrytm och vår hormonproduktion. Exempelvis stimuleras sömnhormoner när vi får lite ljus och det är det som till slut gör att vi somnar.

Vad som är nytt är att ny smart teknik har gjort det möjligt att efterlikna dagsljusets naturliga skiftningar även hos artificiellt ljus. Genom att använda lysdioder (LED) och styrutrustning som talar om för dioderna hur mycket de skall lysa och med vilken färg de skall lysa vid varje givet tillfälle under dagen så uppstår många nya intressanta användningsområden. Tekniken för att göra detta finns redan idag och kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Många användningsområden

Human Centric Lighting eller människoorienterade belysningslösningar har många intressanta användningsområden.

Inom skolans värld kan man anpassa ljuset beroende på vilken verksamhet som för tillfället bedrivs i klassrummet. Vid prov eller annan verksamhet som kräver hög grad av koncentration kan man använda sig av högre intensitet och vitare ljus som stimulerar vakenhormonet. Vid andra tillfällen kan det vara en fördel med en mer avslappnad miljö genom att minska ljusmängden och också skapa ett varmare ljus. Det bedrivs forskning på en rad olika skolmiljöer, allt ifrån förskola till hur man genom att anpassa ljuset kan få tonåringar att få en bättre dygnsrytm och sova bättre genom god belysning i skolan. Skiftarbete är ett annat område där ljuset kan motverka naturlig trötthet. Man vet att det under morgontimmarna är större risk för misstag och olyckor. Genom att stimulera vakenhormonet under den perioden har man uppnått goda effekter. Inom vården finns också många nya intressanta användningsområden. Forskning som bedrivs i Norge visar att man genom att blockera blå våglängder i ljuset kan uppnå positiva hälsoeffekter hos manodepressiva patienter. Man har också funnit positiva effekter inom demensvården. Men även inom vanliga kontorsmiljöer finns det mycket att vinna på att anpassa ljuset efter människan. Ljuset kan hjälpa till med att få oss att känna oss piggare efter lunch och förbereda oss på att gå ner i varv när arbetsdagen börjar gå mot sitt slut.

Hur går det till?

Tekniken finns som sagt redan idag. Ni behöver lampor med lysdioder som är förberedda både för att kunna dimmas och visa olika temperatur på ljuset. Sedan behöver ni styrutrustning som kan tala om för lamporna vilket ljus det skall vara vid olika tider på dygnet. Det kan antingen göras via en dator eller via paneler som sitter på väggen och är programmerade för vissa scenarier. För att ljuset skall anpassas till er verksamhet är det klokt att vända sig till något av de större belysningsföretagen i Sverige eller så kan man prata med ljusdesigners, elkonsulter eller en duktig elektriker.   

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.