Hjälper skånska företag

25 januari 2022

I det nya projektet ReLoad Skåne går man från ord till konkret handling. 300 småföretag ska få handfast hjälp, kopplad till sin vardag, för att utveckla verksamheten och skapa jobb till sig själva och andra.

Det snackas mycket om hållbarhet, digitalisering och innovation i samhället. Många företagare undrar nog vilken konkret nytta man som företag verkligen får.

– Mycket av det som diskuteras på detta område är teoretiskt, vi tycker det behöver göras något mer konkret för Skånes småföretagare. Inte bara för att hantera framtida krav, utan även för att komma fram till hur företagandet kan bli enklare, tryggare och lönsammare i samklang med digitaliserings- och hållbarhetsutvecklingen i samhället, säger Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Det är här ReLoad Skåne kommer in i bilden. Som företagare behöver man ibland hjälp med att lyfta fokus från här och nu. Någon att bolla tankar med om nuläge och framtid, någon som hjälper till att strukturera och planera för att frigöra mer tid och energi.

Kanske måste företagen bli mer hållbara, hitta nya arbetssätt för att öka lönsamheten eller nya produkter, tjänster och marknader för att överleva.

Projektet ska under två år ge småföretagare i Skåne möjlighet att bygga företaget starkare inför framtiden så att de kan överleva långsiktigt med god lönsamhet och skapa jobb till sig själva och andra.

– Faktum är att världen förändras, vare sig man vill det eller inte, säger Sara Hellberg, projektansvarig. Kunderna får nya behov och kraven ökar från myndigheterna. Kanske måste företagen bli mer hållbara, hitta nya arbetssätt för att öka lönsamheten eller nya produkter, tjänster och marknader för att överleva.

Grunden är att det skapas möjligheter till nya affärer för den som hänger med i utvecklingen och är villig till utveckling.


Varje företagsledare som deltar i projektet får hjälp med en kartläggning av företagets behov tillsammans med en affärsutvecklare. Sedan skapas en hanterbar handlingsplan som följs upp efter hand. Företagaren kan också få expertstöd inom hållbarhet, digitalisering och innovation.

Dessutom erbjuds korta, konkreta utbildningar på hel- eller halvdagar i ämnen som många företagare efterfrågar och som utgår från de behov som visas i kartläggningen.

Satsningen är möjlig tack vare medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Småföretagarnas Riksförbund och i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Projektägare är Affärskompetens Sverige. Företagen betalar endast en mindre, avdragsgill avgift för att delta i projektet.

Affärskompetens Sverige är en ideell förening som arbetar med liknande projekt i olika delar av landet med mycket gott resultat.

Småföretagarnas Riksförbund (SFR) företräder över 30 000 småföretag i Sverige.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har lång erfarenhet av att arbeta med företag på landsbygder och bidra till en grön omställning.

Fakta om Re-Load Skåne

Projekttid: Augusti 2021 till oktober 2023

Geografi: Skåne (33 kommuner)

Antal platser: 300 småföretag med 0-49 anställda får möjlighet att delta

Projektägare: Affärskompetens Sverige

Medfinansiär och samverkanspart: Småföretagarnas Riksförbund (SFR)

Samarbetspart: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Projektfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.