Har du rätt försäkring?

19 juni 2018

Allt fler svenskar väljer att gå från fast anställning till egenföretagande eller egenanställning och förra året startades närmare 70 000 nya företag i Sverige. Drygt hälften av alla egenföretagare uppger dock att de saknar företagsförsäkring, trots att nästan 7 av 10 säger att det känns mindre tryggt att driva eget jämfört med att vara anställd. Det visar en ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Den så kallade ”Gig-ekonomin”, där fasta anställningar ersätts av egenanställning eller egenföretagande med tillfälliga uppdrag eller ”gig”, växer i Sverige. Drygt fyra av tio svenskar (43 procent) skulle kunna tänka sig, eller planerar redan, att starta eget företag. I en ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa uppger 96 procent av egenföretagarna att de mestadels trivs eller stortrivs med att vara egenföretagare. Samtidigt upplever närmare sju av tio (68 procent) att det känns mindre tryggt att vara egenföretagare än att vara anställd.

Otryggheten riskerar dessutom att öka då många står utan rätt försäkringsskydd. Trots att sex av tio egenföretagare anser att de har ett tillräckligt försäkringsskydd för sitt företag, uppger drygt hälften (51 procent) att de inte tecknat en särskild företagsförsäkring.

- Många egenföretagare arbetar hemifrån och tror att företaget därmed täcks av hemförsäkringen. Hemförsäkringen gäller dock bara sådant som används för privat bruk och det är därför viktigt att se över sitt försäkringsskydd så att inte företaget drabbas om något händer hemmet. Som företagare behöver man även exempelvis ansvarsförsäkring och rättskyddsförsäkring, något som inte omfattas av hemförsäkringen, säger Niclas Skoog, småföretagsspecialist på Trygg-Hansa.

Många egenföretagare arbetar hemifrån och tror att företaget därmed täcks av hemförsäkringen.


Närmare var tredje (30 procent) egenföretagare är osäker på vad som täcks av företagsförsäkringen respektive hemförsäkringen och åtta av tio (77 procent) uppger att de ofta eller ibland använder sin företagsdator för privat bruk.

Ökad frihet lockar med egenföretagande

Trots att nästan var tredje (30 procent) egenföretagare upplever att det är svårare eller mycket svårare än de trott att driva eget uppger sex av tio (62 procent) att de planerar att fortsätta arbeta som egenföretagare. De främsta skälen att driva eget företag är frihet att styra över sin egen tid (76 procent), att det är stimulerande och utvecklande (44 procent) samt att det är gör det lättare att arbeta hemifrån eller på distans (37 procent). Bara var tionde (12 procent) egenföretagare anger att bättre inkomst är ett av de viktigaste skälen.

- Det är många som lockas av friheten som egenanställning och egenföretagande kan utgöra. Undersökningens resultat speglar dock det vi märker i diskussioner med ”giggare”, att det finns en stor osäkerhet kring vilket skydd man bör ha. Det är viktigt att se över vilket skydd både samhälle och försäkringsbolag erbjuder för att tryggt kunna satsa helhjärtat på sin affärsidé, säger Pernilla Ramslöv, VD på gig-nätverket Nox Consulting och expert på gig-ekonomin.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.