Hagastaden – med själen som plattform

15 mars 2018

2007 togs en övergripande vision fram för hur Hagastaden skulle utvecklas fram till 2025. Place Development Group (PDG) fick 2014 en förfrågan om att ta fram en vision för Norra Stationsgatan. En vision som skulle harmonisera med Hagastaden och Stockholm i stort. Visionen kom att handla om såväl strategiskt arbete som om själen och kommer år 2025 rymma 50 000 arbetsplatser.

Den nya stadsdelen är planerad som en fortsättning av Vasastaden och kommer bjuda på liv och rörelse dygnet runt.

– Norra Stationsgatan är inte så spännande idag, men när vi nu bygger ihop Solna med Stockholm kommer vi skapa en trevlig gata med såväl bostäder, kontor, handel, restauranger och caféer, säger Svante Torell.

Hagastaden som innerstadsdel kommer innehålla 50 000 arbetsplatser. Med 6 000 nya bostäderna inkluderat kommer ca 50 000 människor bo i och omrking Hagastaden när stadsdelen står klar år 2025.

– Det planeras och byggs också för närmare 30 000 kvm handel- och serviceytor, vilket motsvarar tre gånger nuvarande Sturegallerian, berättar Johan Ohlsson.

I juli förra året invigdes Citybanan station Odenplan med uppgång vid Vanadisplan. Det är områdets nya pendeltågsstation. 

– Tunnelbanestationen Hagastaden invigs ca 2024, gul linje mellan Odenplan och Arenastaden. Tillgängligheten och dynamiken kommer "göra" hela stadsdelen. Enligt plan skapas en stadsdel som motsvarar Skövde i storlek, säger Johan Ohlsson.

Inbjudande destination 

Genom Norra Stationsgatan utvecklas nya och befintliga kvarter och skapar på så vis värden för kommersiella aktörer, boende och andra aktörer. Fokus är inställt på matupplevelser samt ett kvalitativt utbud av service, konst, kultur och design.

– Stockholm har en hög medelinkomst och i det här området har man en väldigt hög medelinkomst vilket gör att vi genomgående satsar högkvalitativt. Konsumtionsunderlaget för restauranger och caféer är drygt 1,2 miljarder vilket gör området till en attraktiv marknadsplats.


Vi knådade fram en vision där både själ och strategi får ta plats.

Johan Ohlsson, Nordic Concept

Bryter mark & skapar produkt

I visionen för Hagastaden är det tänkt att området ska bli ett nav i Stocholmsregionens kluster för life science.

Vsionen ger till känna att Norra Stationsgatan ska bli en av Stockholms mest intressanta destinationer där Hagastaden möter Vasastaden.

– PDG hjälper fastighetsägare och byggherrar när en ny plats ska skapas. Vad är platsen idag? Vad ska den stå för efter omvandling? Vi skapar visioner och hjälper sedan till att förverkliga det vi kommit överens om med fastighetsägare och staden, säger Johan Ohlsson, projektledare för byggherresamarbetet i Hagastaden.

För att få så många fastighetsägare och byggherrar som är delaktiga i projeket, samt kommunen att hålla sig till visionen för Hagastaden krävs koordination och ständig uppföljning. Svante Torell, konsult på Torell & Partner, fungerar som samordningsansvarig för Hagastaden.

– Mitt arbete är bland annat att se till att samtliga aktörer har god dialog. Det är också viktigt att visionen för Hagastaden följs upp kontinuerligt för att säkerställa att ingen "tappar bort" sig. Det gör vi bl a genom ett antal mötesforum jag ansvarar för, säger han.

Visionsdokumentet för Norra Stationsgatan är unikt då PDG fått så många, inklusive kommunen, att gå i samma riktning.

– Den nivån på samarbete har vi inte sett tidigare. Vi knådade fram en vision där både själ och strategi får ta plats. Själen används som plattform vid uthyrning, arkitektur, marknadsföring, kommunikation, PR etc. När vi startade det här var alla överens om att vi går in på ny mark där vi verkligen skapar en ny produkt - i verkligheten, säger Johan Ohlsson.

Han tillägger att en designmanual tagits fram för området.

– Det är inte så vanligt att man gör så. Vi gör det för att säkerställa att vi håller kvaliteten.


Johan Ohlsson


Svante TorellFölj artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.