Högt tryck i Boden

6 februari 2018

Bodens kommun har utsetts till den kommun som är bäst i Sverige på bygglov. Flexibla och generösa byggrätter som anpassas efter kunden och tillgången på mark är framgångsreceptet, något som går hand i hand med målsättningen att det ska vara enkelt att driva företag i Boden. Och just nu är det ett högt etableringstryck i kommunen.

Intervju med Michaela Strömberg & Leif Engström, Näringslivsstrateger, Bodens kommun.

Sveriges kommuner och landsting har utsett Bodens kommun till den bästa i landet avseende bygglov. Med anledning av det intervjuar Lokalguiden kommunens näringslivsstrateger Michaela Strömberg och Leif Engström.

Beskriv Bodens fördelar och varför man ska etablera sig här.

– Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utsett Bodens kommun som bäst i Sverige på bygglov, vilket vi är stolta över. Vi har flexibla och generösa byggrätter som anpassas efter kunden och tillgång på mark i attraktiva lägen. Vår målsättning är att det ska vara enkelt att driva företag i Boden och kommunen hjälper till med markexploatering, tillstånd och finansieringslösningar. 

I Boden finns också en unik och robust elinfrastruktur och IT-kapacitet samt att vi är ett nav i järnvägsnätet med ett logistikcentrum, närhet till europa- och riksväg samt nära till corehamn och bara cirka 30 minuter till Luleå Airport. 

Leif Engström & Michaela Strömberg, Näringslivsstrateger, Bodens kommun.

Hur ser näringslivet ut i kommunen?

– I Boden finns drygt 2 200 företag och varje år startas mellan 200-250 nya företag. De fyra största branscherna är byggnadsindustrin, hälso- och sjukvård, detaljhandel och företagstjänster. Boden har ett konkurrenskraftigt näringsliv som främst består av små öretag. Vi har ett gott företagsklimat och vi jobbar aktivt för att det ska bli ännu bättre. 

Vad finns det för lediga lokaler och ledig mark i kommunen just nu?

– Vi har tillgång på både mark och lokaler, dock i begränsad upplaga, men vi jobbar aktivt med att hitta nya möjligheter. Kommunen håller på att ta fram planprogram för olika områden för att säkra tomter och industrimark. 

Vad händer i kommunen just nu?

– Det händer massor av spännande saker i Boden just nu och det är en positiv känsla bland invånare och företagare. Det är högt tryck på att få etablera sig i Boden och vi får etableringsförfrågningar varje vecka från olika branscher. 

Hur jobbar ni för att utveckla näringslivet och få fler företag att etablera sig i kommunen?

– Förutom att ständigt ha en nära dialog med näringslivet så samarbetar vi tillsammans med det kommunala utvecklingsbolaget Bodens Utveckling AB och organisationen Företagarna. Vi har också täta dialoger med kommunledning och politiken för att utveckla näringslivet. 

Vad behövs för att Boden ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt?

– En fortsatt bra dialog mellan kommunen och näringslivet samt byggnation av fler bostäder. 


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.