Håll koll på avtalet!

2 mars 2018

Om du skulle ändra verksamhet under kontraktstiden måste du ha hyresvärdens godkännande. Används lokalen till något annat än vad som står i avtalet kan du bli uppsagd.

I hyresavtalet står det vad lokalen ska användas till. Se till att den beskrivningen stämmer med det du avser att ha lokalen till. Om du skulle ändra verksamhet under kontraktstiden så kom ihåg att få hyresvärdens godkännande innan du gör det. Används lokalen till något annat än det som står i hyresavtalet kan du som hyresgäst bli uppsagd.

Som hyresgäst är du normalt ansvarig för inre underhåll. Det betyder att du på egen bekostnad ska se till att allt fungerar och att allt i lokalen underhålls på ett bra sätt. När du lämnar lokalen kan du bli skyldig att återställa lokalen så som den var när du hyrde den. Om du gör ändringar så ska du alltid se till att hyresvärden godkänt dem. Alternativt ber du hyresvärden göra åtgärderna, mot en justering av hyran.

Hyresvärden ansvarar normalt för yttre underhåll, dvs sköter och underhåller allmänna utrymmen i fastigheten. Vid inbrott eller skadegörelse är det dock oftast hyresgästen, eller hyresgästens försäkring, som ska täcka kostnader för eventuella skador, både på lokalen och på fastigheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilket ansvar för skador som du som hyresgäst tar på dig, redan när du skriver kontraktet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.