Hästen 21 - ett steg närmare ombyggnad

18 december 2018

Efter fyra års arbete har nu Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm antagit detaljplan som rör ombyggnationen av kvarteret Hästen 21.

Foto: Pembroke

Fastigheten ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Projektet innefattar kontor, lägenheter samt upp till 20 butiker.

Efter Stadsbyggnadsnämndens antagande väntar Pembroke på att detaljplanen ska vinna laga kraft, vilket är en process som överses av Stockholms stad.

- Vi är stolta och glada över stadens antagande av detaljplanen för Hästen 21. Det är en viktig milstolpe för projektet, som syftar till att ge nytt liv till hela kvarteret säger Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke.

Kvarteret består av Mästerhuset, PK-huset och Smålandstorget som blir ett nytt offentligt torg. Utvecklarna Pembroke vill skapa nya gångstråk genom kvarteret. 

- Stockholms stad och Pembroke står gemensamt bakom utvecklingen som vi är övertygade kommer att medföra stora förbättringar för citykärnan i stort men framförallt för korsningen mellan Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan, Akira Shimizu.


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.