Grönt ljus för nya handelsytor i Kungens Kurva

14 juni 2024

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har lämnat ett positivt planbesked avseende fastigheten Segmentet 1 i Kungens Kurva. Beslutet är första steget i ett långsiktigt samarbete där Huddinge kommun och Prisma Properties ska bidra till att utveckla framtidens handelsplats i Kungens Kurva.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

I slutet av mars förvärvade Prisma Properties fastigheten Segmentet 1 i samband med en apportemission som innebar att Bonnier Fastigheter Invest klev in som delägare. Drygt två månader senare, den 5 juni, lämnade kommunstyrelsen i Huddinge ett positivt planbesked.

– Beslutet ligger helt i linje med vår vision att modernisera den nuvarande handelsplatsen med en inriktning på dagligvaror och lågprishandel. Vi är glada över den positiva respons vi har fått från både Huddinge kommun och ledande lågprisaktörer som vill vara med och bidra till den långsiktiga utvecklingen av handelsplatsen i Kungens Kurva, säger Fredrik Mässing, vd på Prisma Properties.

Lågprishandeln var den sektor som stod för flest antal butiksöppningar under 2022 och det finns ett stort intresse från ledande lågprisaktörer att etablera sig på nya orter runt om i Sverige. Huddinge kommun bedömer att nyetableringen i Kungens kurva kommer att generera ett stort antal arbetstillfällen.

– Den här etableringen går i linje med Huddinge kommuns vision om att utveckla handeln i Kungens Kurva för att göra området ännu mer attraktivt. Med utvecklingen som sker i området, stora infrastruktursatsningar, nya bostadsområden och ökad tillgänglighet, ser vi mycket positivt på möjligheten till både handel och arbetstillfällen som Prisma Properties satsning medför, säger Emil Högberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.