Grönt ljus för Barkarbystaden

6 september 2019

Den fjärde etappen i Barkarbystaden omfattar bland annat 35 000 kvm kontor och kommersiella ytor.

Barkarbystaden - fjärde etappen.jpg
Foto: Järfälla kommun

Under 2020 börjar infrastrukturen att byggas och den planerade tunnelbanestationen kan påbörja sina arbeten i området. Detaljplanen för den fjärde etappen omfattar tunnelbanestationen Barkarbystaden med två uppgångar, 2 200 bostäder, 35 000 kvm lokaler för kontor, handel och service, möjligheter till tre förskolor, parker och torg. 

- Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad. Kvarteren i området får ett fantastiskt läge med handel, restauranger, service och hög tillgänglighet med tunnelbanan i direkt anslutning. Här ska vi bygga en levande, attraktiv, modern och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i ett pressmeddelande.

I området finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.