Grön logistik i Uppsala

9 september 2021

Genova förvärvade i maj projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen och kommer vid färdigställande innehålla cirka 14 000 kvm uthyrbar yta för lager och logistik.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klar i juni 2022. Idag är närmare 15 procent av befintlig yta uthyrd till PDL på ett 10-årigt hyresavtal. Fastighets­värdet vid färdigställande bedöms uppgå till cirka 265 Mkr (18 930 kr/kvm) med ett bedömt totalt årligt hyresvärde om cirka 17 Mkr och ett förväntat årligt driftnetto om cirka 16 Mkr.

- Genova fortsätter att växa på huvudmarknaderna Uppsala och Stockholmsregionen med förvärvet av denna attraktiva projektfastighet som kommer miljöcertifieras. Vi är inriktade på utveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande, vid sidan av förvaltning av vår kommersiella portfölj. Samtidigt är vi alltid intresserade av strategiskt intressanta affärer inom andra kategorier och geografier. Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala där vi redan äger flera kommersiella fastigheter, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.