Framtidstro i Göteborgsregionen

20 oktober 2020

Efter en tuff vår på flera plan börjar läget i Göteborgsregionen sakta se bättre ut för företagen runt om i regionen. – Företagen börjar förbereda sig för att läget ska vända, säger Henrik Einarsson, Avdelningschef på Etablerings- och investeringsavdelningen, Business Region Göteborg.

Bild: Bengt Kjellin
Henrik Einarsson, Avdelningschef på Etablerings- och investeringsavdelningen, Business Region Göteborg. Bild: Bengt Kjellin

Coronapandemin slog i våras hårt mot Göteborg. Många företag varslade, besökarna lämnade handeln i city och stora delar av industrin drog ner på produktionstakten. Men nu börjar läget lätta och situationen ser klart bättre ut än för ett halvår sedan. Business Region Göteborgs konjunkturrapport som släpptes nyligen visar på en vändpunkt i hur företagen upplever konjunkturen i Göteborgsområdet.

– Vi ska dock komma ihåg att vi faktiskt fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur med stor osäkerhet och det är ganska stor skillnad mellan olika branscher. Handeln i city har haft det tufft under hela våren, men vi ser att besökarna i city verkar ha återvänt till viss del men fortfarande saknas var fjärde besökare, säger Henrik Einarsson.

Delar av industrin börjar nu växla upp igen och producerar fullt. Prognosen inför 2021 visar att de tio viktigaste exporterna väntas vända upp och det är något som enligt Henrik Einarsson märks lokalt.

– Företagen börjar förbereda sig för att läget ska vända. Men arbetsmarknaden kommer nog vara kärv ett tag framöver.

Digitala möten

På grund av Corona har BRG haft svårt att möta företagen i regionen på det traditionella sättet i form av möten och på mässor. Man har istället satsat på digitala möten och ett projekt som kallas för Retain and Expand vilket innebär att BRG besöker företagen som finns i området och diskuterar vad som krävs för att de ska kunna expandera sin verksamhet. Corona har dock bidragit till något positivt.

– Vi har kunnat lägga mycket mer tid på de leads och förfrågningar som kommer in till oss. I år ser det ganska bra ut på etableringsfronten i Göteborg, trots Corona, säger Henrik Einarsson.

Intresset för att etablera sig i Göteborg har ökat efter sommaren. Det handlar om företag som har tvingats pausa sina processer under våren men också helt nya företag. Framförallt är det förfrågningar som är kopplade till e-handel och logistik.

– Göteborg är Sveriges logistiknav och har bästa logistikläge sedan många år tillbaka. Här har vi till exempel Jollyroom som expanderar och även Outnorth. Vi har spännande områden som är på gång, bland annat Halvorsäng som Göteborgs Hamn sitter på, med drygt 400 000 kvm mark som är på gång. Castellum är på gång med Säve och Platzer/Bockasjö med Sörreds logistikpark, säger Henrik Einarsson.

Hotspot för innovation

Göteborg har kommit att bli en hotspot för innovation. Hela 32 procent av Sveriges privata forskning och utveckling sker i Göteborg. Lindholmen har utvecklats från ett industriområde till den hetaste platsen i Göteborg och en av de hetaste i hela Europa.

– Vi är ett världsledande centrum för hållbar transport och fordon, här har vi inte bara Volvo utan även företag som Einride, nya logistiklösningar och en rad spännande företag som är kopplat till detta och det drar väldigt många investeringar till sig. Det finns en god entreprenörsanda med många mindre snabbväxande företag inom e-handel, it, spel, och konsulter.

Trots regionens många framgångar de senaste åren finns det utmaningar i sikte. Bland annat med att kunna möta näringslivets behov av ledig mark i området.

– Det blir svårare och svårare för oss då vi är en växande storstadsregion. Sedan har vi hela infrastrukturfrågan, även om det byggs mycket just nu så ser vi att i och med den tillväxttakt vi haft så behövs det byggas ännu mer infrastruktur.

Vi är ett världsledande centrum.

Men trots de utmaningar som finns så ser man ljust på framtiden. Regionen fortsätter att vara attraktiv och har en stor inflyttning och fram till 2030 planeras det för 120 000 nya jobb.

– Vi ser att vi står inför spännande teknikskiften men vi ska också komma ihåg att det inte bara är teknikskiftet vi står inför, utan vi har många spännande stadsutvecklingsprojekt på gång där tusen miljarder investeras. Blickar vi fram några år så tror jag att vi kommer vara en mycket mer spännande och intressant stad, säger Henrik Einarsson.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.