Framtidens stadskärna

13 februari 2023

Helsingborg City har tillsammans med fastighetsägarna tagit ett kraftfullt grepp i arbetet för att ställa om till framtidens stadskärna. I början av 2022 mättes vakansgraden i city till 8 % och nu ett år senare är motsvarande siffra nere på 5 % vakanta ytor. Ett resultat av att i samverkan ha fokuserat på rätt aktör på rätt plats.

helsingborg webb.jpg
Foto: Andreas Thornberg

De senaste årens debatt kring förändrat utbud i stadskärnan, konkurrens från e-handel och externhandel, kedjornas stängningar och framtidens handel har lett till att Helsingborg City kraftsamlat kring framtidens stadskärna. Nätverket Fastighetsägarna City är enade i arbetet och är nu 25 anslutna företag med fokus på utveckling av stråk och platser samt samverkan kring etableringsfrågan. Något som har gett resultat. I början av 2022 mättes vakansgraden i city till 8 % och nu ett år senare är motsvarande siffra nere på 5 % vakanta ytor.

Genom att nu ta fram tydliga strategier för våra stråk har vi ambitionen att ”handplocka” aktörer inom det segment där vi identifierat ett behov i stadskärnan.

– Under året har vi arbetat med en strategi för framtidens stadskärna 2030 och lyckats ställa om fokus kring utbudet från att det ska se likadant ut i varenda stad till att istället fokusera på det som är unikt, lokalt och småskaligt. I city är över 67 % av våra medlemsföretag lokala och i vårt arbete med att attrahera kedjor ser vi gärna att de i framtiden hittar en lokal koppling till kunderna i just Helsingborg, säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

Under 2022 har etableringsarbetet fokuserat på att attrahera ett utbud som stärker stadskärnan istället för att konkurrera med extern- och e-handel. 2023 inleds nästa steg med att ta fram stråkstrategier för viktiga platser i city.

– Ambitionen under förra året var att stärka samarbetet mellan de olika fastighetsägarna i city med målsättningen att hjälpa varandra att bearbeta potentiella aktörer. Genom att nu ta fram tydliga strategier för våra stråk har vi ambitionen att ”handplocka” aktörer inom det segment där vi identifierat ett behov i stadskärnan. Glädjande nog så har vi kommit en bit på vägen vilket inte minst den senaste mätningen visar, säger Martin Klinteberg, etableringsansvarig Helsingborg City.

Om vakansgradsmätningen

Sedan fyra år tillbaka mäter Helsingborg City vakansgraden i stadskärnan. Vakansgradsmätningen genomförs årligen under januari månad och görs genom en fysisk räkning av antalet tomma lokaler på gatuplan där man även kartlägger var lokalerna är belägna. Det finns i dagsläget 666 kommersiellt uthyrbara ytor i Helsingborgs centrala delar (Tågagatan/Drottninggatan på Norr till Södergatan/Furutorpsgatan på Söder.) Årets mätning visade 5 % vakansgrad. I januari 2022 var motsvarande siffra 8 %. Vakansgraden har således minskat med 3 % under 2022. I mätningen har man tagit hänsyn till den publika uppfattningen av lokalerna, det vill säga pågående verksamhet eller tydlig fysisk markering/foliering att lokalen är uthyrd för framtida verksamhet (med öppning i närtid), då räknas lokalen som aktiv. Är lokalen stäng, tömd eller omfattas av en pågående renovering, utan hänvisning till kommande verksamhet eller syfte med renoveringen, har den räknats som ej aktiv.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.