Framtidens kontorslösningar

16 juli 2019

Den ökade efterfrågan på moderna och flexibla kontorslösningar, som främjar möten mellan företag i olika branscher, har medfört att nya lösningar sett dagens ljus. Bland annat har coworking spaces ökat i popularitet. En av de, Convendum, berättar här om varför de tror att coworking spaces är ett attraktivt val för såväl nutida som framtida företag.

Convendum berättar om varför de tror att coworking spaces är ett attraktivt val för såväl nutida som framtida företag.

Statistik från Statista visar att närmare 1,65 miljoner människor världen över arbetade i coworking spaces under 2018. En siffra som förväntas stiga ytterligare, till närmare 2,7 miljoner, under nästkommande år. Även fastighetsjätten DTZ har i sin rapport ”The CoWorking Revolution” förutspått en ökad efterfrågan på dessa kontorslösningar under kommande år. 

Bakom utvecklingen står de förändrade kraven som dagens företag ställer på sina kontor. Framförallt handlar det om en ökad efterfrågan på centralt belägna lokaler som erbjuder större flexibilitet och servicegrad. Och det är här den nya tidens coworking space kommer in som en attraktiv lösning. Placerade i centrala affärsdistrikt kombineras här premiumkontor med aktivitetsbaserade öppna coworkingytor, lounge, konferenscenter, restaurang, café, gym och andra kringtjänster som man kan förvänta sig av ett modernt kontor. 

Många fördelar 

Att flytta verksamheten till ett coworking space medför många fördelar, minskade kostnader är en av dem. I jämförelse med ett traditionellt kontor i samma läge, med liknande service och kringtjänster, sänker majoriteten av företagen sina kostnader. Även de flexibla hyresavtalen och möjligheten att anpassa kontorsytan efter rådande förutsättningar innebär en betydande kostnadseffektivitet. Fördelarna för det traditionella bolaget är således desamma som för start upen, som med en ny ekonomisk verklighet värdesätter flexibilitet och möjligheten till snabba omställningar.

Tack vare kombinationen av premiumkontor och aktivitetsbaserade, öppna coworkingytor, ges man i ett coworking space möjligheten att arbeta i olika konstellationer. Allt utifrån behovet för dagen. Behöver man sitta enskilt finns chansen till eget kontor och tysta ”fokusavdelningar”, medan coworkingytorna främjar både möten och arbete. De företag som kontinuerligt genomför möten och konferenser hittar alltid moderna mötes- och konferensrum, med tillhörande serviceorganisation som bistår med bland annat IT-support och reception, under samma tak. 

Den här unika kombinationen gör att coworking spaces blir ett attraktiv val för alla typer av verksamheter, både i nutid och framtid. Både start up-bolag och mer traditionella verksamheter som juristbyråer och konsultbolag kan få ta del av den sociala effekten i form av trivsel men även ett viktigt kunskapsutbyte.

Fakta

De 20 största aktörerna inom flexibla kontorslösningar hyr idag drygt 218 000 kvm kontorsyta i Stockholm. Det är en ökning med 55 procent på två år.
Källa: Fastighetsvärlden

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.