Framtidens Österåker

5 juli 2018

Åkersberga ska fram till 2040 utvecklas med ett rikt utbud av arbetsplatser, handel, service, kultur och fritid, liksom tillgängliga naturområden och parker. Kommunfullmäktige har nu antagit en helt ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker mot en modern stad med en levande skärgård och landsbygd.

I översiktsplanen presenteras inriktningen för hur Österåker ska utvecklas på lång sikt. Samtidigt som Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Den nya översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 maj.

– Det är glädjande att Kommunfullmäktige enhälligt beslutade att anta översiktsplanen och nu ser vi fram emot att börja resan mot att förverkliga framtidens Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Åkersberga ska enligt planen utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Till 2040 utvecklas levande stadsmiljöer med ett rikt utbud av arbetsplatser, handel, service, kultur och fritid, liksom tillgängliga naturområden och parker. Med en levande landsbygd och skärgård ska du kunna både bo och verka i kommunen.

Vi ser nu fram emot att börja resan mot att förverkliga framtidens Österåker.


– Det har varit väldigt givande att möta alla engagerade Österåkersbor vid de dialogaktiviteter som har genomförts under processen att ta fram den nya översiktsplanen. Vi har fått in många värdefulla synpunkter och det vill vi tacka för! säger Charlotte Hedlund, strategisk planeringschef i Österåkers kommun.

Arbetet med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen med fördjupning kring utvecklingen av kust och skärgård är nu under uppstart. Hållbara transporter, såväl på land som till havs, är en annan viktig byggsten i arbetet för framtidens Österåker. En ny transportstrategi för Österåker, ”Framtidens transporter 2040 – för en enklare vardag”, antogs också av Kommunfullmäktige den 21 maj. Med Sverigeförhandlingen, som Österåkers kommun undertecknade 2017, banas vägen för en effektiv kollektivtrafik där målet är att Roslagsbanan förlängs in till city.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.