Från företagspark till levande stadsdel

26 maj 2021

2017 startade arbetet med att utveckla framtidens Uppsala Business Park. Flera aktörer står bakom satsningen med Klövern som enda fastighetsbolag. Här skapas en levande, aktivitetsbaserad stadsdel med skräddarsydda fysiska miljöer för olika typer av företag, tillsammans med ett brett tjänsteutbud och en stark community. Här ska företag kunna växa och göra varandra framgångsrika. I en stadsdel som är öppen för alla.

Bild: Mandaworks
Bild: Mandaworks

Uppsala Business Park är idag en väletablerad företagspark. Eftersom tillväxten i de branscher parken riktar sig mot är stor finns det i dagsläget få ytor lediga. 

– De flesta företag här är verksamma inom life science eller andra kunskapsintensiva branscher. Branscher som har och har haft en stark tillväxt. I dagsläget kan vi i princip inte erbjuda fler ytor i befintliga byggnader, konstaterar Per Nilsson, regionchef projektutveckling, Klövern. 

Med det som bakgrund drogs projektet med att utveckla framtidens Uppsala Business Park igång 2017. Projektet är ett samarbete mellan  Klövern, Thermo Fischer Scientific, Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, Uppsala kommun och Stuns Life Science. 

– Tillsammans vill vi utveckla parken för att göra plats för fler etableringar och samtidigt se över hur vi kan stärka attraktiviteten genom att skapa ett helt nytt erbjudande, beskriver Per Nilsson vidare. Vi vill skapa mer än en attraktiv plats, vi vill skapa ett sammanhang där företag ges förutsättningar att stärka sin position och göra varandra framgångsrika och där vi utvecklar en plats och ett erbjudande som stödjer detta. Vår vision är att vara en förebild för innovationsmiljöer som bidrar till framtidens livsviktiga lösningar. 

Vill stimulera samverkan

Cirka 50 procent av Uppsalas alla life science-bolag finns i Uppsala Business Park. Och de kommer snart få nya förutsättningar. 

– Vi ser en stark trend mot tvärvetenskaplig innovation där bolag inom life science stärks av att samarbeta med andra kunskapsintensiva branscher. Det vill vi möjliggöra i framtidens Uppsala Business Park. Vi vill därför på olika sätt stimulera samverkan mellan olika aktörer så att man kan stärka varandra.

Bland annat via den egna communityverksamheten som kommer starta upp efter sommaren.

– Det blir en organisation som kommer ha just samverkan mellan företagen och individer som sin uppgift och som även kommer att driva en kultur av innovation.

Ett annat verktyg blir fler tjänster som kommer att stödja helheten.

– Vi kopplar på ett bredare tjänsteerbjudande till den fysiska miljön med innovations- och affärsstöd, fysiska forskningstillgångar och stödtjänster. Olika typer av tjänster som gör att bolagen får stärkta förutsättningar och kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Olika koncept

Men för att nå allt detta behöver vi också skapa rätt förutsättningar med rätt sorts fysiska miljöer, menar Per Nilsson.

– Vi pratar om en aktivitetsbaserad stadsdel, med ändamålsenliga verksamhetslokaler som kan möta olika delsegment. Här ska vi kunna möta behoven från snabbväxande bolag som måste kunna skala upp snabbt.

För Klövern innebär det att utveckla olika lokalkoncept som tillsammans möter målgruppernas totala behov. Alltifrån uppstartsbolaget till det stora etablerade bolaget, och alltifrån tjänstebolag till producerande bolag.

Vi pratar om en aktivitetsbaserad stadsdel, med ändamålsenliga verksamhetslokaler som kan möta olika delsegment.

– Vi rullar ut det första konceptet nu. ”Research hub” vänder sig mot bolag som har fokus på forskning och som behöver lokaler, från enskilda rum upp till 1 500 kvm med kontor och labb. Den första byggnaden produktionsstartas nu i juni för att vara inflyttningsklar till Q4 2022. Nästa koncept, ”Factory hub”, kommer innefatta lokaler för bolag som t ex har börjat producera varor, som behöver större yta än 1 500 kvm och dessutom ett läge i parken som kan tillgodose godshantering. Parallellt håller vi också på att utveckla våra koncept ”Office hub” och ett coworkingskoncept som kommer att rullas ut successivt.

En levande stadsdel för alla

Förutom helt skräddarsydda lokaler byggs det också stad.

– Visionen är att skapa en komplett stadsdel för att på så sätt skapa ett attraktivt sammanhang. Det ska till exempel bli en multihall för träning och mässor, ett long stay-hotell, utbildningsverksamhet och givetvis en hel del service. Vi vill öppna upp området i takt med att Uppsala växer i riktning mot Uppsala Business Park. 

Målet är att skapa en stadsdel med utrymme för 15 000 arbetsplatser, 1 500 studenter, 500 boende och runt 3 miljoner årliga besökare.

– Enbart Klövern kommer kunna tillskapa 350 000 kvm LOA fram till 2035. Men vi är som sagt inte ensamma på den här resan, avslutar Per Nilsson.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.