Flyttbara arbetsplatser

27 maj 2021

Idén till modulbaserade och hållbara kontorslösningar uppstod i begynnelsen av pandemin. Konceptet Co-vid-Co är framtaget av Tyréns och utvecklat i samarbete med Superlab för att möta nya behov av samverkan och flexibla arbetsplatsmiljöer.

Daniel Gallardo och Negar Daneshpour, båda arkitekter på Tyréns, brinner för hållbart byggande och skapande av innovativa lösningar. Tillsammans har de tagit fram konceptet Co-vid-Co som genomsyras av flexibilitet och höga hållbarhetsambitioner för framtidens arbetsplatser.

– Som namnet Co-vid-Co antyder har konceptet uppstått på grund av Covid, som förflyttat oss från kontoren till andra miljöer. Det andra ”Co”et står för coworking - konceptet introducerar ett nytt sätt av co-working eftersom pandemin bidragit till att vi har lärt oss samarbeta på nya sätt, säger Negar Daneshpour, arkitekt på Tyréns.

Möjligheten till distansarbete är en ökad trend som har kommit för att stanna som ett alternativ till kontoren. Att plötsligt ha tillgång till ytterligare en arbetsplats, kanske närmre bostaden, minskar transporter och därmed miljöpåverkan.

Idén bygger på att modulerna kommer erbjudas till allmänheten i det offentliga rummet som ett alternativ till traditionella kontor eller hemmakontor. Arbetsplatserna möjliggör såväl enskilt fokusarbete som samarbeten och möten i liten skala med plats för max sex personer per modul.

– Möjligheten till distansarbete är en ökad trend som har kommit för att stanna som ett alternativ till kontoren. Att plötsligt ha tillgång till ytterligare en arbetsplats, kanske närmre bostaden, minskar transporter och därmed miljöpåverkan. Dessutom bidrar Co-vid-co till att öka livskvaliteten för brukarna avsevärt, säger Niklas Madsen, grundare av Superlab.


– Vi ser framför oss att kontorshusen ska bilda gröna stadsrum i staden som bidrar till trygghet och arkitektoniska värden. Anläggningarna ska byggas i trä med gröna tak och möjligheter till vertikal odling på fasader, säger Negar Daneshpour.

Co-vid-Co planeras att introduceras på stadsmässan H22 i Helsingborg sommaren 2022. Lanseringen sker genom ett samarbete mellan Tyréns och Superlab, som är ett experimentellt designlaboratorium i Helsingborg där man studerar framtidens arbetsmiljö.

– Drömmen är att Co-vid-Co på sikt ska finnas tillgängliga över hela landet, i stadsmiljöer såväl som i boendemiljöer. Arbetsplatserna kommer vara lätta att flytta och skala upp och ned i storlek efter behov och användning, säger Daniel Gallardo, arkitekt på Tyréns.

Just nu håller Tyréns och Superlab dialog med potentiella investerare som kan möjliggöra att modulerna börjar produceras till hösten. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.