Flexibla lager i kubik

12 februari 2019

Skanska lanserade sitt koncept Kubiklager för några år sedan. Ett koncept som går hand i hand med marknadens utveckling och som känns mer aktuellt nu än någonsin. Konceptet föddes genom dialog med Skanskas hyresgäster och ökad förståelse kring hur deras behov förändrades i takt med att marknaden sakta men säkert började transformeras.

Bild. Skanska

När marknaden började förändras var det helt plötsligt andra drivkrafter som gällde, berättar Ida Granqvist, marknadsområdeschef logistik. 

- Istället för långa avtal med lång framförhållning behövde företag i allt större utsträckning lokaler med kortare varsel och med kortare löptider. Vi insåg att efterfrågan var stor på befintliga lokaler men att dessa inte uppfyllde dagens moderna lokalbehov avseende laster, takhöjd etc. Kubiklager har mycket inbyggt i sig och ska vara så smidigt som möjligt för hyresgästen.

Inbyggd flexibilitet

För att tillgodose kundernas behov började Skanska tänka i kubik istället för plan yta. Ett Kubiklager är uppbyggt av moduler på ett par hundra kvadratmeter. I varje modul finns belysning, rätt takhöjd, rätt bärighet i plattan, moderna sprinkler etc. Modulerna sätts ihop till effektiva enheter som ger så väl större som mindre hyresgäster möjligheter att verka i moderna lokaler med god driftsekonomi och hög standard.


Flexibiliteten i ett Kubiklager innebär bland annat att det är enkelt att göra förändringar i lokalen i takt med att man växer.


Konceptet erbjuder  snabb inflyttning och kortare avtal i modernt utformade lokaler och en enorm flexibilitet som går hand i hand med dagens marknad som nu främst drivs av nya konsumtionsmönster och e-handel, menar Ida Granqvist. 

- Flexibiliteten i ett Kubiklager innebär bland annat att det är enkelt att göra förändringar i lokalen i takt med att man växer. Som att flytta innerväggar och komplettera med ytor för kontor, omklädningsrum, wc och dusch, utöver grundutförandet.

Konceptet utvecklas

Sedan lanseringen har Skanska skruvat på konceptet och gör hela tiden förbättringar som går hand i hand med marknadens utveckling och lärdomar ifrån tidigare projekt. 

– Bland annat har vi noterat positiva synergieffekter bland hyresgästerna, fortsätter Ida Granqvist. Exempelvis kan  kontor och våtrum  samutnyttjas och leveranser/drift koordineras.

- Just nu tittar vi på hur vi bättre kan förbereda byggnaderna för kommande krav avseende automation, för det är bara en tidsfråga. Vi tittar också på hur vi kan höja miljöprestandan ytterligare, här finns det en ökad efterfrågan. Jag tror att den här typen av lagerlokaler kan bli minst lika hållbara som våra kontor. Vi är även förberedda för framtiden vad gäller digitalisering som är nog så viktigt. Ett Kubiklager ska vara en framtidssäkring för båda parter.

I Göteborg och Malmö

Skanskas första Kubiklager byggdes i Orrekulla i Göteborg och är sedan ett tag både fullt uthyrt och sålt. Här fick Skanska ett kvitto på att konceptet fungerade. I Norra Hamnen i Malmö byggdes nästa som färdigställdes under 2018 och som idag är uthyrt till Copenhagen Malmö Port AB och Retail & Food Services in Sweden AB. Alldeles nyligen såldes också det vilket bekräftar att konceptet även är attraktivt på investerarmarknaden.

Norra hamnen är ett exempel på ett perfekt läge i direkt förbindelse med både hamnen, färjetrafik, järnväg och väg. Och citynära dessutom.

- Det är svårt att hitta bra, flexibla ytor för citynära logistik. Här fyller Kubiklager ett tomrum, konstaterar Ida Granqvist.

Göteborgs andra Kubiklager planerar Skanska för i Sörred, på Hisingen i Göteborg granne med Volvo Cars. Ytterligare ett exempel på bra läge. Bara fem minuter från Göteborgs hamn, och nära de stora europavägarna.

Rätt läge

Att hitta rätt läge för Kubiklager är en utmaning, fortsätter Ida Granqvist.

- Vi vill bygga fler och tittar på nya lägen i alla tre storstadsområden. Det handlar om att hitta lämpliga, strategiska noder, gärna i anslutning till våra andra stora etableringar. Just nu bygger vi exempelvis 30 000 kvm för Postnord i Helsingborg. Och Helsingborg är ett utmärkt läge även för ett Kubiklager.

Förutom att hitta rätt läge är det efterfrågan som styr när nästa Kubiklager kan stå klart.

- Ja, processen går ju snabbare om det är fler aktörer i samma stad som visar ett intresse.

Och att konceptet Kubiklager ligger helt rätt i tiden får Skanska ständiga bevis på. 

- Marknaden kommer att kräva mer av dessa lösningar i framtiden. Det finns ett stort behov hos företag att kunna flytta in redan imorgon, konstaterar Ida Granqvist avslutningsvis. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.