Fler större bolag väljer coworking

13 april 2021

Fler och fler bolag väljer att se över sina nuvarande kontorslösningar. Det är inte enbart mindre och nystartade bolag som ser över möjligheterna och i större utsträckning börjat titta på Coworking som alternativ. Även större och mer väletablerade företag väljer att placera ett av sina kontor på ett Coworking space.

Bild: Convendum
Bild: Convendum

Möjligheten att skala upp och skala ner verksamheten beroende på hur det går för bolaget har varit en drivande kraft i varför Coworking har blivit så populärt på senare år. Det syns tydligt i antalet Coworking spaces i storstadsregionerna idag jämfört med för bara 10 år sedan. Samtidigt får fler och fler större bolag upp ögonen för Coworking.


- Många större bolag väljer att sätta hela eller delar av bolaget på ett Coworking space. Det blir som en hub som ska underlätta samarbetet inom det egna bolaget, men även för att hitta nya samarbeten med andra bolag för att då kunna nyttja varandras kunskaper och expertis - Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.


Möjligheterna att kunna växa och utöka sin yta när behov finns har varit, och är, en stor fördel som många bolag ser. Hos vissa större Coworking-aktörer finns det ofta goda möjligheter att ta stora kontorsytor men samtidigt ha kvar den kreativa miljön som finns i de gemensamma öppna ytorna.


- Vi har ett flertal större medlemsbolag som nästan fördubblat sina ytor hos CONVENDUM. Innan pandemin märkte vi att allt fler större bolag sökte liknande lösningar, så även idag. Många bolag, stora som små, märker av fördelarna med att inte sitta fast i fleråriga hyreskontrakt, framförallt om dem befinner sig i en tillväxtfas - Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.


De öppna och mer kreativa miljöerna ska fungera som en naturlig mötesplats för spontana möten och inspirationskällor mellan stora som små bolag.


Något som har ökat markant det senaste året är distansarbete vilket Coworking är ett komplement till när fler och fler företag ställer om för att möta både gällande restriktioner men också medarbetarnas förväntningar och behov inför framtidens sätt att arbeta.

Kontorskostnaderna är ofta en av de större utgiftsposterna.

- Nu när många jobbar hemifrån skapas det möjligheter för många bolag att minska sina kontorsytor och därmed också sina kostnader. Kontorskostnaderna är ofta en av de största utgiftsposterna. I genomsnitt på mellan 10 000 – 20 000kr/anställd. Med utvecklingen som sker just nu tror vi att de traditionella kontoren kommer att minska till förmån för mer aktivitetsbaserade kontor för att både kunna komma ner i kostnad, samtidigt som de anställda behöver en utvecklande miljö att jobba från - Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.