”Fler och fler söker sig till Amhult”

12 december 2017

Aspelin Ramm har varit en aktör i Amhult, Torslanda, sedan 2003 och följt områdets fina utveckling. Sedan dess har man hunnit både bygga och sälja den första etappen butiker i Amhult centrum, istället köpt fastigheterna Torslanda Hangar och Terminal 1 samt även byggt kontors- och handelshuset Terminal 3. Tron på området är fortsatt stor och det finns spännande möjligheter framöver.

Foto: Emmy Jonsson

Resan fortsätter för Amhult i Torslanda. Resan mot en attraktiv och modern stadsdel, med en bra blandning av bostäder, företag och lokal service. Och Aspelin Ramm är en av aktörerna som gör plats för fler företag.

- Nu börjar vi absolut se resultatet av den utveckling av Amhult som vi förväntade oss när vi investerade i det här området för snart femton år sedan, konstaterar Kristian Höglind, Marknads- och försäljningschef Aspelin Ramm.

Fler vill etablera sig

I dag äger bolaget Terminal 1 och 3 samt Torslanda Hangar och ett par framtida byggrätter i området. Och att fler företag vill in får man ständigt bevis på.

- I höstas etablerade sig Nordic Wellness i Terminal 1 och senast förra veckan skrev vi avtal med 4Gott som flyttar in till sommaren. Just nu är både Terminal 1 och 3 fulla. Fler och fler handlare inser att Torslanda är ett bra och köpstarkt område, vi får en hel del spännande förfrågningar. Dessutom är det få vakanser och ont om möjligheter på andra håll i Göteborg så fler och fler söker sig hit. Upptagningsområdet är stort och blir bara större i takt med att fler bostadsområden växer fram.

Stationsnära läge

Läget för Aspelin Ramms hus är numera stationsnära tack vare det nya busstorget och resecentrum som invigdes i augusti 2014. Centralt i området finns nu den största knutpunkten för kollektivtrafiken i Torslanda med tillgång till pendelparkering för både bil och cykel. Här knyts de flesta busslinjerna i området samman och det blir en viktig bytespunkt. Ett av husen som ligger precis intill är Terminal 3 som byggstartades 2013.

- Det är ett roligt hus med stort flöde tack vare sitt läge och innehåll, beskriver Kristian Höglind. Tillsammans innefattar Terminal 1, som ursprungligen uppfördes som utrikesterminal på Torslanda flygplats, och Terminal 3 totalt 3 700 kvm lokaler för handel och annan verksamhet. Hyresgäster är bl a Nordic Wellness, My Baby, Mekonomen, Capio vårdcentral, Torslanda begravningsbyrå och Husman Hagberg.

Ytterligare 1 200 kvm

Och chans till ytterligare nya ytor finns framöver. I detaljplanen för Amhult etapp två där, förutom busstorget och resecentrum, cirka 350 bostäder och cirka 15 000 kvm handel ingår, har Aspelin Ramm en byggrätt om ytterligare 1 200 kvm, i det östra hörnet av terminalområdet.

- Här tittar vi på en lösning med butiker på plan ett och verksamheter på plan två och tre. Antingen 600 kvm i två plan eller 400 kvm i tre plan, beroende på vilka förfrågningar vi får. Ett hus i det östra hörnet skulle hjälpa till att förstärka hela torg- och knutpunktskänslan. Huset skulle även få tillgång till bra parkeringslösningar och god tillgänglighet i form av tre vägar in, plus bra gång- och cykelvägar. Och inte minst bra synlighet både mot lederna och resecentrum.

Komplettera blandstaden

Förutom de två terminalbyggnaderna äger Aspelin Ramm Torslanda Hangar som ligger i korsningen mellan Gamla Flygplatsvägen, Torslandavägen och Kongahällavägen. Förutom ByggMax, Länsförsäkringar och ett nyetablerat café finns det i dag två vakanta lokaler på 300 kvm i huset.

- Den ena lokalen är inflyttningsklar och den andra står redo i väntan på en hyresgäst som kan vara med och påverka lokalens utformning, beskriver Kristian Höglind. Vi har faktiskt en möjlighet till, en jättespännande, annorlunda lokal på 850 kvm med 9 meter i takhöjd, på våning två i Hangaren. Det är en pärla där vi vill invänta rätt hyresgäst. Även här finns det planer för framtiden och 18 000 kvm mark kvar att utveckla.

- Kommunen har gått ut med en enkätförfrågan till fastighetsägarna som underlag för ett framtida planprogram och en ny detaljplan för stråket upp mot Torslanda Torg. Det blir intressant att se vilka förutsättningar som ges, det är ett stort område. På vår tomt, som kommer att ligga mitt i, kan vi bygga 10 000 kvm. Vi är öppna både för kontor, handel och bostäder för att komplettera blandstaden man vill fortsätta bygga här. Vi är gärna med och utvecklar Amhult och Torslanda även framöver, avslutar Kristian Höglind.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.