Fler kontor till Lunds stationsområde

3 december 2019

Förra veckan beslutade byggnadsnämnden i Lund att skicka detaljplanen för ett nytt kontorshus till samråd. I förslaget finns mellan 300-400 arbetsplatser.

Illustration: Kamikaze Arkitekter

Enligt förslaget, som nu ska ut på samråd, rör det sig om ett kontorshus som varierar mellan tre och sju våningar samt några lokaler för restaurang eller handel i bottenplan.

Visionen för Sockerbruksområdet har varit att stadskärnan ska utvidgas med bostäder och arbetsplatser. Det nya kontorshuset kan bli en av de sista pusselbitarna i området. 

- Ytterligare ett hus på den västra sidan utvidgar och knyter ihop staden på ett mycket positivt sätt. Det är ett utmärkt läge för nya arbetsplatser, särskilt närheten till tåg, buss och spårvagn är något som många efterfrågar, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, i ett utskick.Utseendemässigt kommer det nya huset att varieras för att det inte ska upplevas som så stort och kompakt. Det blir olika utseende på fasaden och höjden kommer också att skifta så att den är lägre ut mot Sockertorget och som allra högst i det nordöstra hörnet, ut mot spårområdet.

- Det har hela tiden varit viktigt att det blir ett hus som bidrar till att också den västra sidan av stationsområdet ska upplevas som en del av centrala Lund. Innehållet bidrar till det men också den klassiska utformningen med tydliga entréer, rejäla trottoarer med trädplantering, varierat uttryck och husets innergård, säger Christoffer Lindskov, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.