Förnyat engagemang för jämställda styrelser i Västsverige

14 maj 2024

Västra Götalandsregionen understryker vikten av jämställda styrelser genom att förnya finansieringen av Styrelselistan, ett avgörande steg för att stärka mångfald och konkurrenskraft i regionens näringsliv.

Bild: Västsvenska Handelskammaren
Bild: Västsvenska Handelskammaren

Endast 16% av Västsveriges styrelser är jämställda, visar den senaste Styrelseundersökningen, gjord av Västsvenska Handelskammaren. Detta är en kritisk faktor för konkurrenskraften hos regionens företag; forskning visar att mångfald bidrar till mer innovation och ökad tillväxt i bolag, och det är i styrelsen det startar.

För att skapa en förändring, driver Västsvenska Handelskammaren initiativet Styrelselistan, sedan 2021, för att främja innovation och lönsamhet genom att skapa fler jämställda styrelser. Initiativet startade som en följd av att näringslivet flaggat om svårigheten att hitta en mer diversifierad grupp personer med rätt kompetens för styrelseuppdrag. Därför har Styrelselistan under de senaste tre åren byggt upp en plattform med över 200 kvinnliga kandidater som är tillgängliga och sökbara för uppdrag via Styrelselistan.
Nu har Västra Götalandsregionen beslutat om att åter stötta initiativet, med finansiering för ytterligare tre år. Det möjliggör att vidare utveckla arbetet, med fokus på mer mångfald i styrelserummen.


– Att sträva efter jämställda styrelser är inte bara en fråga om makt, det är en fråga om konkurrenskraft och att ta tillvara på värdefull kompetens. Forskning visar att en mer jämställd och diversifierad styrelse fattar mer kvalitativa beslut och blir mer lönsamma, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden vid Västra Götalandsregionen.

Nu ska Styrelselistan vidareutveckla arbetet för att påskynda förändringstakten. En satsning görs för fler yngre kandidater som kan ta plats i styrelserummen, med ambitionen är att vara en knytpunkt mellan nästa generations talanger och näringslivet.

– Utvecklingen har gått framåt, men den uppåtgående kurvan har dessvärre planat ut på senare tid. Därför är det av yttersta vikt att accelerera övergången till ett mer jämställt och hållbart ledarskap inom västsvenskt näringsliv. Det är mycket glädjande att vi fått fortsatt förtroende från Västra Götalandsregionen för att driva denna kritiska fråga i rätt riktning, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren.

Styrelselistan kommer också stödja företag i deras arbete med social hållbarhet. Områdets relevans ökar, dess påverkan på företags konkurrenskraft blir mer betydande och kraven höjs, genom bland annat kommande lagstiftning inom CSRD. Styrelselistan kommer bidra med information och inspiration för hur ett bredare mångfaldsarbete ger positiva effekter för företag och genererar affärsnytta.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.