Företagslots till Lund

8 mars 2019

En väg in. Det ska företagare som behöver hjälp med att hitta rätt i kommunens organisation i företagsfrågor nu få. Lösningen: en efterfrågad företagslots.

En efterfrågad företagslots öppnade den 1 mars i Lunds kommun. 

- I Lund arbetar vi ständigt med att förbättra och förenkla för företag att både etablera sig och att verka i kommunen. Företagslotsen är en viktig del i detta arbete och gör kontakterna med kommunen både mindre tidskrävande och komplicerade. Ett av våra mest prioriterade områden är att stärka företagsklimatet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Som företagare kan du behöva flera olika tillstånd från kommunen och det kan ibland vara svårt att veta till vem man ska vända sig. Företagslotsens uppgift är att hjälpa företagarna att hitta rätt - en kontakt ska räcka.

- Med grundandet av en företagslots vill vi öka servicen till näringslivet och svara mot ett behov som vi sett i företagsklimatmätningar sedan tidigare. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och förenkla kontaktytan med kommunen. Kommunen är ibland en stor apparat att navigera igenom då man ska söka olika typer av tillstånd eller ta reda på vilka regler som gäller, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun.

Frågorna kan till exempel gälla tillstånd för att sälja livsmedel, alkohol eller tobak, bygglov, skyltlov eller tillstånd för uteservering. Många företagare vill också ha hjälp i att navigera kring lediga lokaler, kommunal mark och företagsnätverk i Lunds kommun. Företagslotsen kommer inte att arbeta med affärsrådgivning när man vill starta eller utveckla företag. Då vänder man sig till Lunds Nyföretagarcentrum eller andra rådgivarorganisationer.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.