För levande stadskärnor

15 november 2023

Stadskärnan är en viktig tillväxtmotor. Den är vårt ekonomiska, kulturella och sociala centrum för samhället. Ändå saknas en tydlig huvudman för de samlade stadsutvecklingsfrågor. De hanteras på flera olika departement och enskilt i varje kommun. Detta gör det svårt att samordna beslut om långsiktiga strategier och möta de utmaningar som stadskärnorna står inför.

stadskärnor webb.jpg
Det krävs en framtidskommission för levande stadskärnor.

Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrum- och platsutvecklare var inbjudna att hålla ett seminarium den 4 oktober i riksdagshuset i Stockholm om stadskärnornas framtida utveckling. Där presenterades konkreta förslag till åtgärder för att skapa attraktiva svenska stadskärnor och behovet av en Framtidskommission för levande städer lyftes! Nu bjuds några berörda ministrar in till fortsatt dialog om åtgärder.


Konkreta insatser efterlyses

 – Vårt uppdrag är att säkerställa en positiv utveckling av våra stadskärnor och därför är vi tacksamma för de viktiga samtal vi hittills har haft med tidigare ministrar och riksdagsledamöter. Nu vill vi att diskussionerna leder till konkreta insatser och vill starta ett arbete med en framtidskommission, säger Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor. Vi har inspirerats av hur arbetet bedrivs i bl a England och ser att Sverige måste skapa förutsättningar för en nationell diskussion om våra framtida stadskärnor.


Vi har inspirerats av hur arbetet bedrivs i bl a England och ser att Sverige måste skapa förutsättningar för en nationell diskussion om våra framtida stadskärnor.

För att möta de allt tuffare utmaningarna för kommuner, handel, besöksnäring och fastighetsägare är det av största vikt att stadskärnans många olika aktörer samverkar i en gemensam riktning för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna. Vi måste hantera nya förutsättningar i en omvärld med en hög förändringstakt. Det behövs en tydlig nationell vision för våra stadskärnors framtid.


Berör flera departement

Stadskärnornas utveckling är viktig för Sveriges fortsatta tillväxt och välfärd, men är också en komplex fråga och regelverken spänner över flera departement. Därför bjuder vi nu in till ett brett samarbete och fördjupade samtal med statsråden Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Näringsminister Ebba Busch, Civilminister Erik Slottner, Justitieminister Gunnar Strömmer, Miljöminister Romina Pourmokhtari, samt Kulturminister Parisa Liljestrand.


Bakgrund

Svenska Stadskärnor arrangerade tillsammans med Sveriges Centrum- och platsutvecklare nyligen ett seminarium för att diskutera hur samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan bidra till att skapa attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga stadskärnor.


Konkreta förslag till insatser:

1. Stadskärnepolicy – vi behöver enas om en gemensam nationell vision för Sveriges stadskärnor och ortscentrum.

2. Mellandepartementsfunktion – det behövs en tydlig mottagare och samordnande funktion för stadskärnefrågor.

3. Framtidskommission för levande stadskärnor – stadskärnans betydelse behöver utredas och utvecklingsarbetet behöver stärkas. Vi föreslår att det tillsätts en kommission som skulle kunna få följande uppdrag:


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.