Förädlingsbart i Borås

30 november 2023

SLP har förvärvat och tillträtt en fastighet i Viared Logistikpark i Borås. Fastigheten, med en yta på 19 000 kvm, är under 2017 bebyggd med 7 200 kvm och fullt uthyrd till AMA Group. Framöver kommer det finnas möjlighet till ytterligare byggnation.

slp webb.png
Bild: SLP

- Vi är glada över att kunna genomföra detta förvärv på en för oss prioriterad ort där vi redan äger fyra andra fastigheter vilket gör det mycket förvaltningseffektivt. Fastigheten, som är förädlingsbar, kommer miljöcertifieras och planeras att förses med solceller helt enligt vår hållbarhetsstrategi, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.


Fastigheten Stormen 1 har en tillåten exploateringsgrad på 70 procent, vilket innebär att det finns betydande potential till ytterligare byggnation.


Transaktionen finansieras med egna medel.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.