Förädlar Alingsåsfastighet

21 oktober 2021

TB-Gruppen förvärvar den centralt belägna fastigheten Alingsås Hjorten 18 som tidigare inrymt Centrum Manufakturs verksamhet. "Fastigheten har stor potential och vi ser fram emot att förädla den både invändigt och utvändigt", säger Joakim Bernhardsson, affärschef på TB-Gruppen.

Bild: RÅformat & Inobi
Bild: RÅformat & Inobi

Fastigheten består idag av ca 1 300 kvadratmeter butik, kontor och lageryta. Byggnaden uppfördes 1918 och TB-Gruppens ambition är att återskapa dess ursprungliga karaktär.

- Vi ser verkligen fram emot att få skapa något riktigt bra i Hjorten 18, säger Joakim Bernhardsson, affärschef på TB-Gruppen och ansvarig för utvecklingsprojektet. Tillsammans med Albert Svensson, en av Sveriges främsta inom klassisk arkitektur, har vi försökt återskapa 20-tals fastighetens ursprungliga utseende. Vi har sökt bygglov för en fasadändring som vi hoppas kommer förstärka den genuina innerstadskaraktären i kvarteret.

Fastigheten kommer även att utvecklas invändigt. Planering pågår för ny disposition av ytor och nya funktioner. Fastighetens centrala läge lämpar sig väl för både kontor och olika typer av centrumverksamheter.

Parallellt med utvecklingen av Hjorten 18 pågår en bygglovsprocess för ytterligare en kontorsfastighet i Alingsås.

- Det är roligt att vi just nu har två spännande kontorsprojekt i Alingsås där vi bor och är verksamma, säger Joakim Bernhardsson. Båda fastigheterna är centralt belägna men med helt olika förutsättningar, vilket också speglas i arkitekturen vi valt för de båda projekten. För oss handlar stadsutveckling om att göra det som är bäst för respektive plats. Ibland innebär det att våga tänka nytt och ibland att värna om det klassiska.

Fastigheten tillträddes den 1 oktober och fasadarbeten planeras att påbörjas så fort bygglovsansökan är beviljad.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.