"Ett unikt projekt för oss"

10 mars 2020

Lantmännen Fastigheter startade vid årsskiftet bygget av ett nytt kvarter på Norra Neptunigatan i Malmö. Kv Triton kommer, förutom bostäder, att innehålla ett kontorshus, signerat Wingårdhs. Här ska 270 medarbetare inom Lantmännen samlokaliseras men 1 700 kvm står hyreslediga för andra företag. Q2 2022 är det dags för inflyttning.

Lantmännen Fastigheter ägs av Lantmännen Ekonomisk Förening som i sin tur ägs av 20 000 svenska lantbrukare. 1,3 miljoner kvm ligger i fastighetsportföljen fördelade på ytor för både kontor, handel, produktion och lager. 

- Vi äger sammanlagt 150 fastigheter på ett 80-tal orter, berättar Petter Melin, regionchef.

Ett förtroende

I Malmö sitter cirka 270 personer på olika ställen men i det nya kontorshuset kommer man kunna samlokalisera sig. Vilket var en av anledningarna till att man startade nybyggnadsprojektet. Men att bygga nytt i den här storleken hör inte till vardagen.

Vi vill kunna nyttja våningsplanen på ett sätt så att ytorna ska gå att ställa om för eventuella förändringar i framtiden. 

- Kv Triton är ett unikt projekt för oss och ett förtroende som koncernen har gett oss. Vi vill samlokalisera våra verksamheter i Malmö men också skapa en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera rätt personal framöver. Men projektet följer även vårt uppdrag som är att utveckla fastigheter och äga dem på lång sikt. På den här platsen låg tidigare en äldre lagerbyggnad som vi rivit och nu ska vi alltså ta den här fastigheten vidare. 

 

Wingårdhs vinnare

Och det blir ett helt kvarter plus parkeringsgarage under mark. Bredvid det trappliknande kontorshuset byggs ett bostadskvarter med både lägenheter, trygghetsboende och äldreboende.

- LantHem, ett gemensamt bolag vi har med Hemsö, förvärvar både trygghetsboendet och äldreboendet. Ovanpå blir det bostadsrätter. 

Hela kvarteret är ritat av Wingårdhs som utsågs som vinnare efter en arkitekttävling mellan tre byråer. 

- När det gäller kontorshuset har de tolkat våra önskemål bäst. Bland annat har entrén varit viktig för oss, förklarar Petter Melin. Den ska vara öppen, tydlig, ljus och välkomnande. Wingårdhs fick också till våra funktioner inomhus på ett bra sätt, exempelvis våra egna mötesplatser en trappa upp. Även flexibiliteten har varit viktig. Vi vill kunna nyttja våningsplanen på ett sätt så att ytorna ska gå att ställa om för eventuella förändringar i framtiden.