Ett starkt Helsingborg

21 november 2022

Under 2021 ökade Helsingborgs stadskärna sin totala omsättning med 8,9 procent jämfört med året innan. Det är en starkare utveckling än andra jämförbara städer som i snitt ökade med 5,9 procent. I Helsingborg ökade även snittköpet med 21,6 procent, vilket är en betydligt högre nivå än andra jämförbara städer. Det visar årets rapport Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

h-borg.jpg
Bild: Helsingborg City

Samtliga branscher i Helsingborgs stadskärna återhämtade sig efter pandemiåret 2021 och ökade sin omsättning. Helsingborgs hotell ökade sin totala omsättning med 20,2 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade sin omsättning med 11,5 procent. Även stadskärnans caféer och restauranger fick tillbaka besökarna och ökade sin omsättning med 9,4 procent.

Vi har ett framgångsrikt samarbete i city och helsingborgarnas kärlek till sin stadskärna är avgörande för framtiden.

– Det är glädjande att se att helsingborgarnas lojalitet kring att handla, äta och uppleva lokalt har gett resultat, något som kommer vara fortsatt viktigt när vi nu går in i en oviss tid. Vi har ett framgångsrikt samarbete i city och helsingborgarnas kärlek till sin stadskärna är avgörande för framtiden, säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

Övriga branscher i Helsingborgs stadskärna återhämtade sig också under 2021. Modehandeln ökade sin omsättning med 5,7 procent och försäljningen av dagligvaror ökade med 4,3 procent. Svagast utveckling hade kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare. Dessa ökade sin totala omsättning med 3,5 procent. Omsättningen i stadskärnan är ännu inte helt upp i samma nivå som 2019.


Detaljhandelsförsäljningen ökade procentuellt mer i stadskärnan än i kommunen som helhet.

– Helsingborgs omsättningsutveckling visar att vi kommer tillbaka till stadskärnan efter pandemiåren och att stadskärnan är en plats där vi gärna umgås, handlar och tar del av upplevelser. En viktig insikt när det återigen väntar tider av osäkerhet, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Besöksflöden skapar stadsliv och genom att öka variationen av verksamheter skapas fler besöksanledningar. I årets Cityindex mäts även hur mycket den genomsnittliga besökaren i snitt konsumerar i stadskärnan. I Helsingborg ökade snittköpet med 21,6 procent, vilket är en betydligt högre nivå än andra jämförbara städers snittköp som ökade med 12 procent.

– I Helsingborg inser man värdet av att aktivt arbeta för en levande stadskärna och vikten av samverkan mellan olika aktörer. Det är en framgångsrik strategi, säger Anna Wiking.

9 procent av kommunens befolkning bor i stadskärnan. Detta är en högre andel än i jämförbara städer. Hur stor andel av kommunens befolkning som bor i stadskärnan ger en indikation om förutsättningarna för verksamheterna i stadskärnan. Fler boende i stadskärnan ökar behovet av bostadsnära verksamheter som dagligvaruhandel och gym, medan en låg andel gör att stadskärnan i högre grad måste ha ett erbjudande som lockar besökare som bor på andra platser.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.