Ett av fem företag dåligt rustade mot infiltration

7 maj 2024

Ett av fem företag upplever sig dåligt rustat mot ekobrottslighet och infiltration – mot bakgrund av den brottsutveckling vi nu ser i Sverige. Nu kräver Stockholms Handelskammare att regeringen ser över lagen om näringsförbud, så att fler kriminella ska kunna dömas till detta.

Fredrik Erfelt. Bild: Stockholms Handelskammare
Fredrik Erfelt. Bild: Stockholms Handelskammare

Resultaten kommer från Stockholms Handelskammares senaste undersökning, Status Sthlm, där fler än 400 företagsledare från Stockholms och Uppsala län tillfrågats.

I undersökningen, som genomförts i samarbete med Demoskop, spår fler än 9 av 10 företagsledare att cyberattacker mot svenska företag och myndigheter kommer att öka. Men bara vart tredje företag upplever att de står väl rustat för att kunna stå emot attackerna. Nio av tio tror också att desinformationskampanjer riktade mot Sverige kommer att öka. Vart fjärde företag upplever sig dock dåligt rustat mot desinformation.

- Vi ser mycket höga siffror kring företagens utsatthet inom cyberområdet. Sedan Natointrädet finns det stor risk för att attackerna mot Sverige, svenska företag och myndigheter ökar, vilket i sin tur avspeglas i mätningen. Att fler företag upplever att de är dåligt rustade, jämfört med dem som ser sig som väl rustade, ska ses som en uppmaning till politiken att vidta ändamålsenliga åtgärder, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

I början av året konstaterade Amir Rostami, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och Hernan Mondani, docent i sociologi vid Umeå universitet, i en rapport skriven för Stockholms Handelskammare, att omkring en tredjedel av personerna som polisen klassar som kriminella i Sverige har någon typ av företagsengagemang. Brottsvinsterna från den kriminella ekonomin ligger på ofattbara 100-150 miljarder kronor varje år.

I Status Sthlm svarar nu en av fem företagsledare att de är dåligt rustade mot ekobrottslighet och infiltration. Stockholms Handelskammare har med detta som bakgrund valt att kräva att lagen om näringsförbud skärps för att hålla gängkriminella borta från näringslivet. Även kriminella som döms för brott utan direkt koppling till företagsverksamhet ska kunna dömas till påföljden näringsförbud.

- Som den moderna brottsligheten ser ut i dag så flyter olika brottskategorier ihop. Om en person befinner sig i den organiserade brottsligheten kan du mer eller mindre ta för givet att personen också på något sätt är involverad i företagsverksamhet. Lagen måste nu skärpas för att skydda företagare i Sverige, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.