Enorm potential för e-handel

7 januari 2019

Den digitala teknikens frammarsch har gått i rasande tempo och e-handeln i Sverige spås omsätta omkring 77 miljarder kronor i år. Men den utgör knappt 9 procent av den totala detaljhandeln. I Sverige anser närmare 8 av 10 företag att de har varor/tjänster som skulle klara av den digitala konkurrensen framöver. Trots det är det bara 2 av 10 som driver försäljning i digitala kanaler. Det framkommer i en ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi, som menar att det därmed finns en enorm potential för ökad e-handel i Sverige.

Bild: Pixabay

Svea Ekonomi har med hjälp av Novus tagit reda på hur svenska privata företag ser på digitaliseringen och hur pass rustade de är för dess framstöt. Undersökningen hade 1 000 respondenter bestående av främst VD:ar och ekonomichefer för B2C-företag likväl som för B2B-företag.

Vad som kommer att hända när Amazon etablerar sig i Sverige är svårt att förutspå. Men Svea Ekonomis undersökning visar att svenska företagare ser välkomnande på den digitalisering som sker inom handeln. Trots det är det endast 18 procent av dem som driver försäljning i digitala kanaler.


Vad gäller digitaliseringens utveckling, så finns det inget ”senare”. Det sker här och nu och det är få företag som har råd att ignorera den. 


– Vi jobbar dagligen med att hjälpa företag att maximera sin försäljning i digitala kanaler och vi ser att det finns otroligt många företag som står i startgroparna för att gå digitalt. De är medvetna om att de kommer att behöva ställa om förr eller senare. Tyvärr är det alltför många som skjuter på det. Vad gäller digitaliseringens utveckling, så finns det inget ”senare”. Det sker här och nu och det är få företag som har råd att ignorera den. Framför allt inte när Amazons intåg lurar bakom hörnet, säger Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

Svenska företagare anser sig dock vara väl rustade inför en ökad e-handel. Hela 79 procent svarar att de har varor och tjänster som klarar den digitala konkurrensen framöver*. Men samtidigt uppger en tredjedel att företagets ledning saknar kompetens för att hantera de utmaningar digitaliseringen medför. Och faktum kvarstår att det bara är 2 av 10 företag som nyttjat sin digitala potential ännu.

– Företagen måste ta sig an dessa utmaningar idag för att kunna vara framgångsrika även imorgon. Dock är det positivt att så många företag anser sig ha produkter och tjänster som klarar e-handel och att det finns en ambition att väva in digitala lösningar i affärsverksamheten. Det visar på att det finns en enorm kapacitet för ökad e-handel i Sverige, säger Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

* Denna undersökning omfattar både b2c och b2b-företag, varpå denna siffra är högre än om urvalet endast bestått av b2b-företag som i Svea Ekonomis rapport ”B2B och e-handel 2018”.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.