En trädkrona vid vattnet

16 mars 2021

Vasakronan fortsätter bygga stad vid nya Hisingsbrons fäste. Deras första kontorshus, Platinan, står klart för inflyttning i början av nästa år men redan nu har arbetet med nästa hus startat. Om allt går enligt plan slår Kaj 16 upp portarna år 2024 och in flyttar både företag och boende. Huset på 37 500 kvm kommer ligga som en levande trädkrona vid vattnet, signerat Dorte Mandrup Arkitekter.

Nya Hisingsbron invigs i maj och området vid det nya brofästet fortsätter att utvecklas. Centrum växer, staden ska öppnas upp mot vattnet och kajerna ska bli tillgängliga för alla. Sammanlagt planeras arbetsplatser och bostäder för omkring 25 000 människor tillsammans med restauranger, caféer, kultur och service. Platinan, med sina 60 000 kvm, är områdets, och Vasakronans, första nybyggnad men redan nu är det alltså dags för nästa pusselbit.

 Vi bygger verkligen stad här och inte bara fristående byggnader.

– Med Platinan har vi märkt ett väldigt stort intresset för området.  Många företag vill etablera sig här och därför kan vi hålla en hög produktionstakt, menar Daniel Jighede, uthyrningschef på Vasakronan. Vi bygger verkligen stad här och inte bara fristående byggnader.

Hållbart och attraktivt

Hösten 2019 arrangerades ett parallellt uppdrag i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Vinnare blev danska Dorte Mandrup Arkitekter som, tillsammans med Bisgaard Landscape och Ramböll, presenterade en dynamisk, ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en trädkrona. Och Kaj 16, på totalt 37 500 kvm, ska byggas främst i just – trä.

– Med det här projektet utmanar vi oss själva men också hela branschen vad gäller hållbarhetsarbete, förklarar Daniel Jighede. Ett trähus i den här storleken har aldrig uppförts i Sverige tidigare. Allt handlar om att vi vill ta vårt ansvar och bygga långsiktigt hållbart och attraktivt.

LEED Platinum ska uppnås och hela huset ska kunna återbrukas.

– Det här kommer även att påverka beteenden inne i huset, fortsätter Daniel Jighede. Byggnaden ska betraktas som en rymdskyttel där avfall för en verksamhet kan bli en resurs för någon annan. Exempelvis kan kaffesump bli gödning i en odling, kontorspapper kan bli pysselmaterial osv. Det är först när allt värde är använt som det kan hanteras som avfall och även då kan det bli en resurs för de bolag som hanterar avfallet. Det blir hållbart i hela kedjan. Och som hyresgäst ska man vilja vara med på den här resan.

Tryggt och öppet

Kaj 16 kommer ha en tydlig fot i både glas och betong för att klara av att hålla upp den bärande träkonstruktionen. Byggnaden fylls med cirka 120 bostäder och 15 000–20 000 kvm kontor.

– Att bygga bostäder ligger egentligen utanför vår affärsidé, konstaterar Daniel Jighede, men det handlar om att vi vill vara med och bidra till en attraktiv stad. I Platinan skapar vi positiva flöden med ett hotell men i Kaj 16 tillför vi alltså även bostäder. I basen blir det cirka 4 000 kvm kommersiella ytor, en blandning av kontor, service och andra spännande erbjudanden. Det pusslet håller vi på att lägga nu.

Vasakronan jobbar också mycket med att öppna upp hela området mot vattnet.

– Hela det här området är en förlängning av centrum och här har vi möjlighet att ge vattnet tillbaka till göteborgarna och det ska vi verkligen försöka göra, menar Niklas Simonsson, projektuthyrare. Bland annat genom att öppna upp husen med möjlighet att röra sig igenom dem i markplan.

Eftersom man nu tillför området dess första bostäder blir det också viktigt att öka tryggheten.

– Hotell Scandic i Platinan kommer att bidra med både trygghet och flöden men under bron har vi en spännande yta som vi kommer att behöva trygga och aktivera, fortsätter Niklas Simonsson.

– Det handlar om att successivt skapa stadskvaliteter och lägga pusslet bit för bit ju mer folk som rör sig här, menar Daniel Jighede. Det vattennära läget gör att vi har en skyldighet att även plocka in bra restauranger och det känns också naturligt att satsa på träning efter hand som bostäderna byggs.

Det marknaden efterfrågar

Vad gäller kontorsytorna är planeringen redan nere på detaljnivå, konstaterar Niklas Simonsson.

– Vi tror oss ha en uppfattning om vad kunderna kommer att efterfråga och formar oss efter det. Det är tydligt att vissa frågor har aktualiserats på grund av pandemin. Våra kunder förstår värdet av ett bra kontor för att kunna locka in och behålla sina anställda och då måste kontoret vara en högkvalitativ mötesplats och inte bara en arbetsplats. Vi har precis gått igenom typplaner med arkitekten och är inte rädda för att ta de allra bästa kvadratmetrarna och skapa mötesplatser, som även ska kunna möjliggöra arbete, just här. De bästa platserna måste göras tillgängliga för alla. Vi tänker också flexibilitet så långt det bara går. Både inne i kontorsytorna, där det ska kunna vara möjligt att tillföra eller ta bort exempelvis samtalsrum och mötesrum vid behov, men så också i basen. Även restaurangytorna ska kunna ställas om över tid för att kunna möta olika behov. Vi kan inte begränsa oss med täta funktioner utan måste tänka mer öppet, flexibelt och vara lyhörda.

Niklas Simonsson fortsätter.

– Det finns absolut en osäkerhet i hur man ska jobba framöver men jag tror att de många fina hyresavtalen som både vi, och andra aktörer i området, har tecknat visar vägen för andra företag att vilja komma till området och bidra till utvecklingen.

– Det här området har självklara citykvaliteter så vi för just nu diskussioner med flera citykunder, berättar Daniel Jighede. Vi märker att det här läget och huset attraherar företag som vill att kontoret ska vara en del av deras varumärke, bland annat för att de ska kunna attrahera rätt medarbetare.

– Vi har dessutom givetvis stor hjälp av läget, den nya bron och att många av våra branschkollegor gör bra saker i området, menar Niklas Simonsson. Många förstår att det finns mycket potential här.

– Samtliga aktörer i området har långsiktiga ambitioner vilket också är viktigt, säger Daniel Jighede.

Fler kvm att vänta

Platinan kommer stå redo för inflyttning i början av 2022 och går allt enligt plan färdigställs Kaj 16 år 2024. Och för Vasakronan kommer fler möjligheter framöver, två och en halv byggrätt ligger och väntar.

– Ganska snart hoppas vi kunna titta på nästa volym som möjliggörs när den gamla bron försvinner, berättar Daniel Jighede. Vi äger sammanlagt drygt 400 000 kvm i stan och i det här området kommer vi totalt kunna tillföra 180 000 kvm. Det här är verkligen ett gigantiskt utvecklingsområde för oss.

Visionsbilder: TMRW

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.