En storstad med småstadscharm

15 juni 2021

Som en ekonomisk mittpunkt i södra Sverige är Malmö den perfekta platsen för företagande. Det råder hög aktivitet i staden och planerna är stora. ”Det är många aktörer som ser Malmös potential och vill vara med och investera i Malmös framtid, säger Ulrika Forsgren Högman, enhetschef för innovation & utveckling, Malmö stad.

Foto Christian Andersson.jpg
Foto: Christian Andersson

Näringslivet i Malmö, som till stor del består av små och medelstora företag, har haft ett tufft år bakom sig. Dock finns det stora skillnader mellan de olika branscherna. Medan besöksnäringen går på knäna så blomstrar gamingindustrin, och som en direkt konsekvens av pandemin står många anläggningar, arenor och hotell i stort sett tomma. 

– Personalen är antingen uppsagd eller permitterad. Många har sökt sig vidare till andra branscher och erfarenhets- och kunskapstappet för branschen är stort. Handeln, som drar besökare från hela den expansiva Öresundsregionen, har förlorat en betydande del av sin omsättning. Många kontor står tomma på grund av hemarbete, vilket gör att handel och restaurang står still, säger Ulrika Forsgren Högman, enhetschef för innovation & utveckling, Malmö stad. 

Det är en kreativ miljömedveten stad med expansiva infrastruktursatsningar i ett attraktivt geografiskt läge.

Trots ett dystert år har det dock startats nya småföretag som aldrig förr. Kreativiteten har flödat och nya lösningar skapats. Digitaliseringen har skapat nya utmaningar men också nya förutsättningar för entreprenörer att starta upp. 

– De som klarat av att ställa om har klarat sin situation bättre. Inom restaurangbranschen har exempelvis många satsat på catering och hemleveranser. Och digitala konserter och utbildningar har kanske kommit för att komplettera fysiska events.

100 språk och 175 nationaliteter

Malmö är den ekonomiska medelpunkten i södra Sverige vilket gör det till en utmärkt plats att leva, arbeta och göra affärer i. Här finns möjligheter för affärer och investeringar i världsklass, och tillgång till 3,8 miljoner konsumenter. 

– Malmö är en modern och pulserade europeisk stad som bibehållit småstadens charm och vänlighet. Dessutom är Malmö i högsta grad en internationell stad med nästan 350 000 invånare som talar 100 språk och representerar 175 olika nationaliteter, beskriver Ulrika Forsgren Högman.

De huvudsakliga näringsområdena är privata tjänster, handel och grossistverksamhet, logistik, tillverkning och byggindustri, men här finns även ett flertal kända företag inom bioteknik, medicin, IT och digitala media. 

– Tack vare det välutvecklade samarbetet mellan kollegor, forskningsbyar och företag skapas en stabil bas för entreprenörskap och kreativ utveckling. Något som ytterligare förstärks av Malmö stads kontinuerliga och aktiva arbete med att vidareutveckla den attraktiva och dynamiska miljön för företagande.

En stor blandning av företag

Intresset för Malmö är stort och byggtakten är hög. Exempelvis utvecklas Varvsstaden i Västra Hamnen för fullt, det byggs en ny byggnad för Domstolsverket i Nyhamnen och i Norra Hamnen växer Malmö Industrial Park fram. 

– Många aktörer ser Malmös potential och vill vara med och investera i stadens framtid, konstaterar Ulrika Forsgren Högman. Det är en kreativ miljömedveten stad med expansiva infrastruktursatsningar, i ett attraktivt geografiskt läge.

Ett brett spektrum av företag är intresserade av att etablera sig i Malmö, främst är det kompetensförsörjningen, det geografiska läget och den starka infrastrukturen som attraherar. 

– För en del är den enkla tillgången till både den svenska och danska marknaden en viktig anledning, för andra är det närheten till Nordens största flygplats. Sedan finns det självklart starka kluster som också drar till sig nya etableringar. Exempelvis inom gaming, life science och livsmedel.

Personalbrist hotar framstegen

De kommande åren står Malmö inför flera utmaningar, bland annat krävs ett bättre samarbete gällande gränspendlingen till Danmark, arbetet med grön omställning för att skapa ett hållbart näringsliv och kompetensförsörjningen i besöksnäringen och gamingindustrin.

– Vi behöver kunna matcha den kompetens som efterfrågas av Malmös företag i framtiden och få fler malmöbor anställda i stadens företag. Vi behöver komplettera med utbildningar till de arbeten som behöver arbetskraft i framtiden, till exempel yrkesutbildningar och spelutvecklare. Svenska spel är en världssuccé och spelbranschen växer så det knakar, men bristen på personal hotar framstegen, avslutar Ulrika Forsgren Högman.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.